Det svåra samtalet

Som arbetsgivare är det mycket att hantera när en anställd har alkohol- eller drogproblem. Ofta kan man redan i ett tidigt skede behöva hjälp med det nödvändiga och samtidigt så svåra första samtalet med medarbetaren. Det är inte många chefer som är tränade i att ha denna typ av samtal som ofta blir känslomässiga och svåra att komma vidare ur om man saknar erfarenhet.

Vidare handlar det om att hantera sitt ansvar som arbetsgivare. Det handlar i många fall inte bara om rehabilitering för den anställde utan även om säkerhetsaspekter. Vad finns det för risker för medarbetare eller kunder när en anställd kan vara påverkad?

Arbetsgivarens ansvar

Att gå in i en rehabiliteringsprocess med en anställd är inte bara ett ansvar, utan även en möjlighet till ökad arbetsförmåga och en hälsosammare arbetsplats. De flesta arbetsgivare vi samarbetar med har kunskap om vilket ansvar som är förknippat med alkohol- eller drogproblem och rehabilitering. Om man inte har det kan vi bidra med den kunskapen.

Rehabilitering lönar sig

Genom egna studier, internationell forskning och erfarenhet vet vi att det lönar sig på alla sätt att satsa på rehabilitering för en anställd med en alkohol- eller drogproblematik. Varje satsad krona betalar sig mångfalt. Detta i form av högre prestation, mindre sjukfrånvaro och positiv social påverkan på både kollegor och kunder. Om du tror att det finns någon anställd som har problem med alkohol eller andra droger på just ditt företag, tveka inte att höra av dig, vi hjälper dig att hitta rätt sätt att hantera det.   

Finansiering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Du har numera möjlighet att erhålla rehabiliteringsbidrag från försäkringskassan.

Det finns också möjlighet till avdrag för våra behandlingstjänster. Mer info om detta hittar du här