Idavallen Ungdom

Bestående livsstilsförändring för unga män

Idavallen är ett familjärt internat för unga män i åldrarna 15-21 år. Det ligger lättillgängligt mellan Uppsala och Gävle, i den lilla orten Månkarbo. Vår specialitet är behandling med fokus på individens behov av stärkta relationer i sitt arbete med drogproblematik. Nämndemansgårdens enheter för unga män hör till Sveriges ledande och mest erfarna.

Målgrupp

Idavallen är en liten enhet för unga män mellan 15 och 21 år med utrymme för varje individs unika behov. Vi arbetar inom ramen för LVU (Lagen om vård av missbrukare) och SoL (Socialtjänstlagen) där IVO är vår tillsynsman. Till oss kommer unga män med drogproblematik, begynnande kriminalitet samt i många fall parallella psykiatriska diagnoser och annan problematik.

Kartläggning och vår vårdkedja

Alla placeringar inleds med en kartläggning och behovsbedömning. Genom hela placeringen görs kontinuerlig uppföljning och utvärdering, enskilt med individen samt med remittent och aktuellt nätverk. Placeringen avslutas alltid med en utvärdering. Vi tillhandahåller även neuropsykiatriska utredningar och har lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser som till exempel ADHD.

Insats och metoder

Idavallen erbjuder hela vårdkedjan, från grundläggande internatbehandling till fördjupad behandling och eftervård, som boende i egen lägenhet, studier eller arbete. Vi utgår från ett relationellt perspektiv och behandlingsarbete där anknytning och relationer är grundläggande behov och förutsättningar, både i individens arbete med drogproblematiken och för en långsiktig och stabil livsstilsförändring.

På Idavallen använder vi olika evidensbaserade metoder och har ett holistiskt synsätt, vi vet att individens alla behovsområden är viktiga i arbetet för en positiv livsstilsförändring. Verksamheten innehåller även äventyrspedagogiska inslag. Genom hela behandlingen använder vi FIT, feedback informerad terapi, som ett sätt att hålla individens behov i fokus.

Alla genomförandeplaner bygger på klientens egen uppfattning av sina behov och mål, då vi vet att delaktighet och inflytande är viktigt för att uppnå en bestående förändring. Vi jobbar framgångsrikt med parallell-/samproblematik och utvecklar kontinuerligt arbetssättet för att kunna upprätthålla en evidensbaserad praktik.

Behandlingsmål

Målet är att grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger och destruktivt beteende. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier för att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet.

Anhörigstöd

Vi erbjuder ett starkt anhörigstöd i form av Familjevecka, terapi och andra program. Syftet med programmen är att hitta nya strategier och nycklar att applicera i vardagen och komma ut ur sin känslomässiga frustration. Att lära sig att hjälpa sig själv och sitt barn på ett nytt och sunt sätt. Vill du läsa mer om våra anhörigprogram klicka här.

Personliga berättelser

Läs personliga berättelser om hur personalen och behandlingen på Idavallen hjälpte klienter till ett drogfritt och lyckligt liv.

  • Unga män 15- 21 år
  • Relationellt behandlingsarbete
  • Känslo- och beteendereglering
  • FIT-Feedback informerad terapi med individens behov i fokus
  • Neuropsykiatriska utredningar
  • Spetskompetens inom parallella diagnoser som ADHD
  • Fördjupad behandling och/eller eftervård i olika grad.
  • Anhörigstöd

Kontakt

Direkt 0293-515 51
Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02
Växel 020-20 20 75
Fax 0293-515 52

Månkarbovägen 42, 815 69 Månkarbo

Personal

Placeringskoordinator / Kundansvarig Offentlig sektor
Andreas Persson
073-068 32 00
Föreståndare
Marie Jansson
0762-00 80 12

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Ungdom