Samverkar och kompletterar

Placeringar från socialtjänsten innebär ofta mycket samarbete. I de flesta fall är ett gediget arbete gjort innan placering och det finns en genomarbetad plan efter behandlingen. I de fall där socialtjänsten behöver stöd i bedömning och motivationsarbete innan behandling, och där boende med socialt stöd efterfrågas efter behandlingen, kan vi erbjuda det.

Vi på Nämndemansgården ser det som vår uppgift att komplettera och samverka med kommunernas egna verksamheter då det behövs något mer än det som man själv kan erbjuda.

 

 

Detta har vi gjort sedan 1987 då Nämndemansgården startade sin första enhet, och vi har idag ett väletablerat samarbete med många kommuner runt om i landet. Vi har ramavtal med 195 av Sveriges 290 kommuner och de flesta av dem används frekvent.

Är du handläggare eller har en annan funktion inom någon socialtjänst och inte har samarbetat med oss tidigare? Vi bistår mer än gärna med referenser från andra kommuner på liknande uppdrag som efterfrågas.