Anhörigcenter Mälardalen
Kontaktuppgifter

Anhörigcenter Mälardalen

Här kan hela familjen tillfriskna. Våra anhörigprogram är utvecklade för dig som lever eller har levt nära en person med beroende. Syftet med Anhörigverksamheten är att du som deltagare skall få insikter om hur du blir påverkad av att leva nära en person med ett beroende. Genom att tala med andra i samma situation förstår man att man inte är ensam. Målet är att hitta strategier för att bryta denna påverkan och inse vad man själv kan förändra.

Vilka vänder vi oss till?

Det är inte bara den beroende som behöver förändras. Att leva nära en person som är beroende kan innebära en accelererande känslomässig osjälvständighet, där det egna måendet till stor del styrs av den andras beteende. Man förstår inte varför man mår allt sämre och följden blir att man ofta letar fel hos sig själv och i sitt eget beteende. Skam är också en vanlig känsla som styr anhöriga, vilket ofta resulterar i isolering och en känsla av ensamhet.

Vi vänder oss till alla som har eller har haft beroendeproblematik i sin närhet. Lever du i närheten av en person med beroendeproblem kan vårt anhörigstöd, i form av strukturerade program eller mer individuella upplägg, vara starten till hjälp för er båda. Har du växt upp i en dysfunktionell familj kan vårt Vuxna barn-program hjälpa dig att förstå och komma vidare.

Program

Vi erbjuder följande anhörigstöd. Har man en anhörig som gör sin behandling hos oss på Nämndemansgården så ingår något av nedanstående alternativ. 
Det är också vanligt att anhöriga köper våra tjänster utan att någon gör en behandling hos oss.. 

Anhörigkurs i Stockholm

Kursen hålls i Stockholm på Luntmakargatan. Den består av tre tillfällen där vi träffas i grupp med andra anhöriga. Syftet är att skapa förståelse och kunskap kring beroende och medberoendeproblematik.                                          

Anhörig- och familjesamtal

Vi erbjuder enskilda samtal och familjesamtal och det går att boka både i Uppsala och i Stockholm. Ni erbjuds då en serie av 5 stycken samtal. Samtalen inriktar sig på hur man som individ kan förändra sin situation eller hur man som familj kan arbeta för att skapa en bättre tillvaro.