Idavallen
Kontaktuppgifter

Idavallen

Internatbehandling för unga män med alkohol- och beroendeproblematik. Idavallen tar emot unga män i en familjelik miljö i Månkarbo, söder om Gävle. Här har vi skapat en trygg plats för att jobba med sig själv, sina relationer och sin drogproblematik. 

Målgrupp

På Idavallen erbjuder vi unga män i åldersgruppen 16-21 år sex platser för behandling baserad på lång beprövad erfarenhet och den senaste forskningen inom beroende. Nämndemansgårdens enheter för unga män hör till Sveriges mest erfarna och ledande när det gäller denna målgrupp.

Behandling

Kombinationen av behandling med fokus på beroendeproblematiken parallellt med stöd och behandling för alla andra behov man har i denna fas i livet ser vi som nödvändig. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet.

Programmet består av hela vårdkedjan, från grundläggande behandling av beroendet till boende i egen lägenhet och studier eller arbete. Alla behandlingar börjar med en kartläggning och avslutas med en utvärdering. Eftersom varje person får ett helt individuellt behandlingsprogram varierar behandlingstiden. Vanligen pågår grundbehandlingen mellan tre och nio månader.

Behandlingen är 12-stegsbaserad och har en systemisk grund. Det innebär att behandlingen för beroendeproblematiken bygger på 12-stegsprogrammets principer och att vi utgår från att varje individs problem behöver förstås och lösas utifrån personliga sammanhang och förutsättningar. Därför skapar vi alltid en individuell genomförandeplan som involverar familj och andra viktiga personer. Vi erbjuder ett starkt anhörigstöd i form av möjligheter till familjeterapi, familjekonferenser och strukturerade program för anhöriga. Alla genomförandeplaner bygger på varje killes egna uppfattningar av sina behov och mål då vi vet att delaktighet och inflytande är viktigt för att kunna uppnå en bestående förändring.

Vi har lång erfarenhet av behandling för unga och vet att vi behöver anpassa upplägg och material utifrån målgruppen. Det är vår erfarenhet att de unga männen i vår målgrupp ofta är fulla av energi och därför behöver varierande typer av inlärning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. Därför är upplevelsebaserad inlärning genom äventyrspedagogiska aktiviteter ett inslag i verksamheten.

Vi tillhandahåller även neuropsykiatriska utredningar och har lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser som till exempel ADHD.

Behandlingsmål

Målet är att grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier för att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet. Vår erfarenhet visar att det går att förändra sitt liv till det bättre.