Öppenbehandling Helsingborg
Kontaktuppgifter

Öppenbehandling Helsingborg

Vi öppnar i Helsingborg den 20 oktober - men redan nu går det bra att du hör av dig för platsförfrågan!

Våra arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram är utvecklade för att bromsa alkoholens, drogens och spels negativa inverkan på livet. Vi vet att ju tidigare man agerar desto mindre blir konsekvenserna på såväl nära relationer som arbete.

Orter

I Helsingborg med kringområdena Helsingör, Höganäs, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp, Klippan, Båstad och Ängelholm erbjuder vi våra program som vänder sig till dig som är orolig för relationen till alkohol, andra droger eller spel. Programmen finns också i Malmö, Kristianstad, Växjö, Jönköping, Göteborg, Stockholm , Sundsvall och Umeå. Med våra arbetslivsinriktade rehabprogram fortsätter du jobba som vanligt och har kvar din sociala förankring.

Målgrupper

20-veckorsprogrammet - vänder sig till vuxna män och kvinnor från 18 år som har fungerande sociala nätverk och/eller en fast förankring i arbetslivet och som har eller riskerar att utveckla ett alkoholproblem eller alkoholberoende.

40-veckorsprogrammet - vänder sig till vuxna män och kvinnor från 18 år som har fungerande sociala nätverk och/eller en fast förankring i arbetslivet och som har utvecklat ett beroende till alkohol, läkemedel eller andra droger.

Behandling

Vi erbjuder en individuellt anpassad behandling som grundas i en initial bedömning utifrån flera aspekter, detta gäller även spel. Precis som Nämndemansgårdens övriga behandlingar bygger dessa program på väl beprövade behandlingsmetoder med både tolvstegsbaserade insatser och psykoterapi. I de fall deltagare startar sin behandling i 20-veckorsprogrammet och behovet av hjälp är större är det enkelt att fortsätta in i 40-veckorsprogrammet.

20-veckorsprogrammet – består av gruppterapi en gång i veckan under 20 veckor och är förlagt till eftermiddagar och kvällar. Vi kommer överens om vilken tid som passar deltagarens arbete/situation bäst. För de deltagare som har ytterligare hjälpbehov vid t.ex. sorg, stress, ångest eller annat kan gruppterapin kompletteras med terapi i enskilda samtal med legitimerad psykoterapeut.

40-veckorsprogrammet – innehåller samtliga delar i 20-veckorsprogrammet och kompletteras med mer individuella uppgifter.

För de deltagare som vill och behöver erbjuder vi möjlighet till stöd i tillfrisknandet genom psykoterapi samt enskilda samtal hos beroendeterapeut.

Som en del i deltagarens behandling erbjuder vi anhörigsamtal med vår familjeterapeut utan extra kostnad. Anhöriga är också välkomna till öppna föreläsningar om hur beroendeproblematiken påverkar den enskilde individen och dess omgivning. 

Behandlingsmål

Man ska kunna leva utan beroende och ha ett fungerande liv i relation till anhöriga, arbete och nätverk utan negativa konsekvenser. Det viktigaste målet är att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv – i frihet från beroende.