Rehabcenter Göteborg
Kontaktuppgifter

Rehabcenter Göteborg

Öppenbehandling för vuxna med alkohol- och drogproblematik. På Kungsgatan i centrala Göteborg ligger vår öppenbehandling. Vi som arbetar här är socionomer och alkohol- och drogbehandlare med tillgång till läkare och psykoterapeut. Vi har också tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser. 

Målgrupp

Vår Göteborgsenhet vänder sig till män och kvinnor från 18 år och uppåt som har, eller är i riskzonen för att utveckla, ett alkohol- eller drogberoende. Hit kommer såväl privatpersoner som deltagare från kommuner och arbetsgivare. Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program, finns vårt anhörigprogram. Att leva nära en beroende person kan innebära en svårighet där ens eget välmående till stor del styrs av den andras beteende. 

Behandling

Vi erbjuder en individuellt anpassad behandling som grundas i en initial bedömning utifrån flera aspekter. Grundbehandlingen kan variera i både längd och omfattning, från högintensiva behandlingar under 9-12 veckor till lågintensiva upplägg särskilt anpassade för personer i arbetslivet under 20-40 veckor. Behandlingen är oftast en kombination av gruppterapi och enskilda samtal. Efter avslutad grundbehandling följer en årslång efterbehandling som sker i Göteborg eller vid behov på någon av våra andra enheter runt om i Sverige.

Behandlingsmål

Man ska kunna leva utan beroende och ha ett fungerande liv i relation till anhöriga, arbete och nätverk utan negativa konsekvenser. Det viktigaste målet är att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv – i frihet från beroende.  

Anhörigprogram

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program, finns vårt anhörigarbete. Vi erbjuder ett starkt anhörigstöd i form av möjligheter till familjeterapi, familjekonferenser och strukturerade program för anhöriga.