Uppsala
Kontaktuppgifter

Uppsala

Internatbehandling för vuxna med alkohol- och drogproblematik. I en lugn och vacker miljö strax utanför Uppsala finns en av våra internatenheter för vuxna. Här har vi över 25 års erfarenhet av att framgångsrikt hjälpa människor till ett bättre liv. 

Målgrupp

Vi vänder oss till män och kvinnor från 18 år och uppåt som har, eller är i riskzonen för att utveckla, ett alkohol- eller drogberoende. Till oss kan du komma som privatbetalande, genom din arbetsgivare eller kommun.  Internatformen, som innebär att du bor hos oss under hela grundbehandlingen, ger dig möjlighet att fullt ut fokusera på ditt eget mående och dina relationer och få hjälp att hitta lösningar för att skapa ett bättre liv. 

Behandling

Vi erbjuder en individuellt anpassad behandling som grundas i en initial bedömning utifrån flera aspekter. Grundbehandlingen är i regel minst fem veckor och kan variera i både längd och upplägg beroende på varje individs förutsättningar och behov. Behandlingen för drogproblematiken bygger på 12-stegsprogrammets principer och vi utgår från att varje individs problem behöver begripas och lösas utifrån just dennes sammanhang och förutsättningar. Behandlingen är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal och eget arbete under handledning. Efter avslutad grundbehandling följer en årslång efterbehandling som sker här i Uppsala eller på någon av våra övriga enheter runt om i Sverige.

Vi erbjuder vid behov också fördjupad behandling och stöd till utslussning.

Vi som arbetar här är utbildade alkohol- och drogterapeuter, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor och läkare.

Anhörigprogram

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program, finns vårt anhörigarbete. Vi erbjuder ett starkt anhörigstöd i form av möjligheter till familjeterapi, familjekonferenser och strukturerade program för anhöriga.

Behandlingsmål

Målet med behandlingen är att man ska kunna leva utan beroende och ha ett fungerande liv i relation till anhöriga, arbete och nätverk. Det viktigaste målet är att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv. Vår strävan är att hjälpa varje person utifrån dennes förutsättningar och behov till ett liv – i frihet från beroende.