The Drawing Room
Kontaktuppgifter

The Drawing Room

The Drawing Room är ett unikt litet behandlingshem med känsla för detaljerna. Vi riktar oss till individer som utvecklat ett missbruk eller ett beroende av alkohol, tabletter, narkotika eller spel. Vi läggar även stort fokus på anhöriga. Verksamheten bedrivs i Gamla Herrgården i Norsholm, en anrik och vacker plats invid Motala ström.

28 dagars rehab

Rehabiliteringen hos oss pågår i 28 dagar. Den sker i en sluten grupp med max åtta klienter åt gången. Upplägget är anpassat så att du ska kunna använda din tid så effektivt som möjligt och så att grupptillhörigheten ska kunna bibehållas på bästa tänkbara sätt efter rehabiliteringens slut.

Under rehabiliteringens slutfas lägger vi fokus på hur du ska agera när du kommer hem för att bibehålla dina nya, friska mönster. Vid hemkomsten skräddarsyr vi den interaktiva efterbehandlingen utifrån dina behov. Du erbjuds samtal med verksamhetens terapeuter, och vi fokuserar också mycket på att du och din grupp behåller kontakten med varandra även efter hemkomsten.

Behandling

Rehabiliteringen är individanpassad med integritet som ledstjärna och är baserad på Minnesotamodellens tolvstegsprogram tillsammans med flera andra internationellt vedertagna rehabiliteringsmetoder. Den sker både i grupp och individuellt. Vid inskrivning så genomgår man en läkarundersökning samt psykologiska tester så att rehabiliteringen kan anpassas efter individuella behov på bästa möjliga vis.

Metoder

Alla våra rehabiliteringsmetoder är individuellt anpassade. Varje moment leds av specialister – terapeuter, psykologer, läkare och andra särskilt utbildade inom de olika rehabiliteringsområdena. Förutom Minnesotamodellens tolvstegsprogram erbjuds KBT, Mediyoga, medveten närvaro, fysisk träning och näringslära.

Anhörigstöd

I vår verksamhet lägger vi stor kraft på att hjälpa de anhöriga och närstående som stått vid sidan om den som missbrukat. Det gör vi via vår kurator och våra samordnare som håller kontakt med de anhöriga och andra personer som känner behov av samtal, till exempel arbetsgivare. Vi anordnar också anhörigträffar tillsammans med andra anhöriga. Det brukar vara mycket uppskattat och präglas ofta av stor igenkänning och ömsesidigt lärande. Vi erbjuder också några dagars anhörigbehandling med tillhörande interaktiv efterbehandling. Detta sker i grupp om fyra personer där vi utgår från tolvstegsprogrammet som bas tillsammans med en introduktion till mediyoga och intressanta föreläsare.

Behandlingsmål

Målet med behandlingen är att man ska kunna leva utan beroende och ha ett fungerande liv i relation till anhöriga, arbete och nätverk. Det viktigaste målet är att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv. Vår strävan är att hjälpa varje person utifrån dennes förutsättningar och behov till ett liv – i frihet från beroende.

 

Vi ni läsa vidare på The Drawing Rooms egna sida tryck vidare här