Utbildning & Rådgivning
Kontaktuppgifter

Utbildning & Rådgivning

En kompetent partner i alkohol- och drogrelaterad ohälsa. Alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen är både kostsamt och riskfyllt. Med Nämndemansgården Rådgivning & Utbildning som partner får din organisation ett effektivt och professionellt stöd.

Upptäcka, rehabilitera och förebygga

Som arbetsgivare har man ansvar för rehabilitering av alkohol- och drogproblem i organisationen. Men hur upptäcker man problemen och hur kan man arbeta förebyggande i arbetsgruppen? Nämndemansgården Rådgivning & Utbildning stöttar arbetsplatsen genom utbildningar och föreläsningar samt ger stöd och råd när en medarbetare genomgår en rehabiliteringsprocess.

Utbildning för bättre resultat

Genom ökad kunskap och utbildning får man bättre förutsättningar för en framgångsrik behandlingsinsats. Utbildning ökar chanserna för en god relation till kollegor vid återkomst till arbetsplatsen. Genom rådgivning och utbildning för anhöriga ökar chanserna för en god relation till familj och vänner efter en framgångsrik behandling.

Genom att även arbeta preventivt kan man spara tid, pengar och mänskligt lidande. Ju mer kunskap man har om problematiken, desto tidigare kan man se signalerna och göra rätt insatser så att skadorna blir mindre omfattande. 

Kunskap och stöd

Vi erbjuder kunskap och stöd i att hantera alkohol- och drogrelaterade problem på ett effektivt och bra sätt genom: 

  • Identifikation
  • Rådgivning
  • Utbildning
  • Utredning
  • Samtal
  • Behandling
  • Uppföljning

Genom en behandlingsprocess behöver kollegor, anhöriga och familj stöd och råd i hur man ska hantera situationen. Vi arbetar även med telefonrådgivning och stöd för chefer, arbetsledare, fackliga företrädare i enskilda ärenden rörande alkohol- och drogfrågor. Syftet är att på ett tidigt stadium identifiera och agera som chef/ledare. Stöd är viktigt.