Vianova Öppenbehandling

Med centralt läge i Stockholm bedriver enheten Vianova en bred verksamhet med allt från grund- och efterbehandling till anhörigprogram och riskreduceringsprogrammet PRIME For Life. Vi erbjuder också enskilda kognitiva samtal, parsamtal, enskilda anhörigsamtal, coachingsamtal, återfallsbehandling, utbildning av chefer och personalansvariga samt kostnadsfria informationssamtal.

Beroende: Vår behandling i öppenbehandlingsform är upplagd så att förändringarna i vardagen ska bli så få som möjligt under både grundbehandlingen och efterbehandlingen. Det innebär bl.a. att man under hela behandlingstiden kan halvtidsarbeta och bo kvar hemma. Grundbehandlingen pågår vanligtvis dagtid under 9–12 veckor. Därefter följer efterbehandling under 11 månader, inledningsvis en gång i veckan och sedan med nedtrappande frekvens. Efterbehandlingen kan genomföras här även om man gjort sin grundbehandling på annan enhet.

Anhörig: På Vianova kan vi erbjuda anhörigprogram för den som inte kan eller vill vara borta från arbete och familj.

Riskbruk: För dig som vill få perspektiv på din konsumtion av alkohol eller droger och ändra ditt beteendemönster kan vi erbjuda enskilda samtal, samt vid behov lämpliga program, tester och utredningar – som PRIME For Life, Individuellt behandlingsprogram, MACH-utredning.

Kontakta oss

Nämndemansgården Vianova Öppenbehandling
Luntmakargatan 94
113 51 Stockholm
Karta »
Tel: 08-33 15 10
vianova@namndemansgarden.se
Enhetschef: Inez Hamilton