Abstinensbehandling och avgiftning

Under en abstinensbehandling bor man några dygn på en mindre medicinsk avdelning. Här finns sjukvårdsutbildad personal dygnet runt som tillsammans med läkare följer processen och sätter in lämplig medicinering.

Under denna tid påbörjas även samtalsbehandling efter förmåga. Det viktigaste är vila, näring, motiverande samtal och omsorg av kompetenta människor. Abstinensbehandling behöver pågå tills man kan tillgodogöra sig en behandling.

Abstinensbesvär

Abstinensbesvär kan vara allt från rastlöshet eller trötthet till mer allvarliga symptom som kramper och depression. Alkohol, vissa läkemedel och opiater har ofta väldigt fysiska abstinenssymptom vid sidan av det psykiska.

Ofta är det svårt att få hjälp med avgiftning genom den allmänna sjukvården då platserna är få och behovet är stort. Nämndemansgården kan hjälpa till med den akuta abstinenstiden för att patienten sedan ska kunna gå in i resten av vårdkedjan och på bästa sätt kunna tillgodogöra sig en behandling.

Medicinavdelning för avgiftning, bedömning och insluss i Skåne

Med ett specialiserat medicinskt team erbjuder vi anpassade insatser efter patientens och uppdragsgivarens behov. Nämndemansgårdens medicinavdelning ligger i anslutning till vårt internat Blentarp i Skåne. På medicinavdelningen kan vi ta emot patienter som inte är medicinskt eller kognitivt redo att påbörja behandling eller som är i behov av abstinensbehandling.

Medicinavdelningen finns till både för de som ska påbörja en behandling inom Nämndemansgården och som en fristående tjänst för de som har behov av abstinensbehandling eller förberedelse inför annan behandling.

Medicinskt team

I det medicinska teamet ingår specialistläkare, sjuksköterskor, psykolog samt behandlingspersonal. Upplägget kan i hög grad anpassas efter patientens behov och kan innehålla både behandlingsinnehåll och aktivering beroende på patientens behov.

Våra tjänster

Abstinensbehandling

Vi erbjuder abstinensbehandling för alkohol, narkotika och receptbelagda läkemedel.

Insluss i behandling

Vi erbjuder förberedande placering inför behandling enligt individuellt upplägg med medicinsk bedömning och aktivitetsplan.

Bedömning

I de fall där det finns betydande eller oklara medicinska behov erbjuder vi konsultationer för matchning med rätt vårdinsats.

Individuellt anpassad behandling

En abstinensbehandling går ut på att individen (under en begränsad tid) bor på en mindre avdelning ihop med sjukvårdsutbildad personal – som tillsammans med läkare följer processen och sätter in lämplig medicinering.

Det finns ingen anledning att patienten mår sämre än nödvändigt. Då finns risken att han eller hon ger upp och drar på sig skador. Redan under denna tid påbörjas behandlingen beroende på vad patienten klarar. Det viktigaste under denna period är vila, näring och omsorg av kompetenta människor. En abstinensbehandling bör pågå så länge som varje individ behöver.

 

Kontakt

Växel 020-20 20 75

Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02
info@namndemansgarden.se

 

Abstinensbehandling och avgiftning i Skåne.

Vår medicinavdelning

I anslutning till vårt internat Blentarp i Skåne erbjuder vi ett specialiserat medicinskt team med anpassade insatser efter patienten och uppdragsgivarens behov.

Direkt 046-20 75 00

 

Läs mer om

 

Tecken på abstinensbesvär

  • Rastlöshet
  • Trötthet
  • Kramper
  • Ökad puls
  • Kraftiga svettningar
  • Förhöjt blodtryck
  • Depressioner
  • Oro
  • Darrningar
  • Sömnlöshet