Abstinensbehandling

Under en Abstinensbehandling bor man under 3-7 dygn på en mindre avdelning med sjukvårdsutbildad personal dygnet runt som tillsammans med läkare följer processen och sätter in lämplig medicinering. Under denna tid påbörjas samtalsbehandling efter förmåga. Det viktigaste är vila, näring, motiverande samtal och omsorg av kompetenta människor. Abstinensbehandling behöver pågå tills man kan tillgodogöra sig en behandling.

Abstinensbesvär

Abstinensbesvär kan vara allt från rastlöshet eller trötthet till mer allvarliga symptom som kramper och depressioner. Alkohol, vissa läkemedel och opiater har ofta väldigt fysiska abstinenssymptom vid sidan av det psykiska.

Ofta är det svårt att få hjälp med avgiftning genom den allmänna sjukvården då platserna är få och behovet är stort. Nämndemansgården kan hjälpa till med den akuta abstinenstiden för att man sedan ska kunna gå in i resten av vårdkedjan och på bästa sätt kunna tillgodogöra sig en behandling.

 

Individuellt anpassad

Abstinensbehandling går ut på att under en begränsad tid bo på en mindre avdelning med sjukvårdsutbildad personal som tillsammans med läkare följer processen och sätter in lämplig medicinering. Det finns ingen anledning att må sämre än nödvändigt, det riskerar bara att man ger upp och att man drar på sig skador. Redan under denna tid påbörjas behandlingen och vissa uppgifter beroende på vad man klarar. Det viktigaste under denna period är vila, näring och omsorg av kompetenta människor. Abstinensbehandling är nödvändig för vissa och den ska pågå just så länge som varje individ behöver.

Tillbaka till Motivation & behandling

Tecken på abstinensbesvär

  • Rastlöshet
  • Trötthet
  • Kramper
  • Ökad puls
  • Kraftiga svettningar
  • Förhöjt blodtryck
  • Depressioner
  • Oro
  • Darrningar
  • Sömnlöshet