Alkoholism

Alkoholberoende – vem drabbas och varför?

Idag talar vi om alkoholberoende snarare än alkoholism. Men fortfarande är det en problematik som drabbar många människor – oavsett kön, ålder, klass eller yrkesgrupp. Idag räknar vi med att ca 300 000 svenskar är alkoholberoende.

 

Ett utbrett problem

Alkoholism används sällan som begrepp numera då det finns något värderande och alltför definitivt i den benämningen. Det för tankarna till en grupp socialt utslagna människor som har ”supit bort allt”. Istället pratar vi om alkoholberoende. Den egentliga termen utifrån ett diagnostiskt perspektiv är idag alkoholsyndrom, men alkoholberoende används mest.

 

Det finns ca en miljon svenskar med en problematisk konsumtion av alkohol. Av dessa räknar man med att ca 300 000 är alkoholberoende. Egentligen är gränsen mellan dessa grupper svag och osäker.

 

Hur avgör man allvaret i ett alkoholberoende?

Det som avgör allvaret i en människas alkoholkonsumtion är just den människans grundförutsättningar och motiv till att dricka. DSM V, som är en manual för professionell diagnos kring till exempel alkoholberoende, menar att ju fler symptom man uppfyller desto allvarligare är alkoholberoendet. Det är ett sätt att avgöra nivån på problematiken.

 

Vem blir beroende?

En människa med ett alkoholberoende kan vara vem som helst. Vilken samhällsklass man kommer ifrån, vilket yrke, kön eller ålder man har spelar ingen roll. Det vi vet är att arv och miljö tillsammans med biologiska och psykologiska faktorer kan öka sårbarheten att utveckla alkoholberoende. När väl alkoholberoendet kopplat greppet har man inga fördelar i sin sociala status eller historia.

 

Vem är alkoholberoende?

En alkoholberoende person är helt enkelt någon som inte klarar att hantera alkohol på ett sätt som de flesta andra gör. Konsekvenserna blir större och det man egentligen söker i alkoholen är något som inte alkoholen kan ge. Alkoholen har mer eller mindre tagit över rollen som närmaste förtrogen medan familj, vänner, arbetsgivare och andra får stå tillbaka. Detta skapar en problematik som man behöver rätt hjälp med. Det går att bryta och skapa förändring.

Tillbaka till Om beroende

Läs mer om

Alkoholberoende och dess tydliga tecken

  • Känslan av ett starkt begär efter alkohol
  • Konsumtionen ökas för att bli berusad
  • Mår dåligt när personen inte dricker
  • Konsumtionen ökar och under en längre tid
  • Toleransnivån ökar
  • Dricker för att må bra
  • Dricker i smyg eller ljuger om sin konsumtion
  • Sociala- och ekonomiska konsekvenser är inte ovanligt