Anhörigprogrammet i Göteborg

Anhörigprogrammet i Göteborg vänder sig till personer som är anhöriga/familj, vän eller arbetskamrat till någon med ett alkohol – eller drogberoende och andra intresserade. Syftet med anhörigprogrammet är att erbjuda initial hjälp till anhöriga, en trygg grund att stå på och att förmedla kunskap om vägar vidare för att bearbeta svåra erfarenheter. Anhöriga och närstående utvecklar olika försvars- och överlevnadsstrategier för att hantera sin livssituation. I anhörigprogrammet varvas gruppsittningar med pedagogiska inslag och föreläsningar för ökad kunskap och förståelse om beroende som en sjukdom som drabbar hela familjen och andra närstående. I programmet ingår introduktion till Al-Anon, Nar-Anon och ACA, som är självhjälpsgrupper för anhöriga och vänner till alkohol- och drogberoende personer. Målet med anhörigprogrammet är att få insikt om och bryta självdestruktiva tankar och beteendemönster. Anhörigprogrammet är ett kunskapsbaserat program med terapeutiska effekter.

Detta är en 2 dagars kurs som är förlagd på en lördag och söndag mellan 9.00-16.00 och leds av Jonny Bengtsson som är en erfaren anhörigbehandlare.

Under hösten 2016 erbjuder vi helgerna

19-20 november

För mer information ring Jonny Bengtsson på 031- 711 55 10 eller maila honom på jonny.bengtsson@namndemansgarden.se 

Vill du läsa mer om Göteborgs enhet gå vidare här

eller ni vill läsa om vår längre anhörigbehandling i Skåne gå vidare här

Publicerat

11:32 29 augusti 2015

Nyheter