Utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa 6 – 7 februari

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i de offentliga rum vi vistas i.

Precis som vi tidigt i livet lär oss hjärt- och lungräddning och att denna kunskap kan rädda liv borde det på samma sätt vara självklart att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd för att ge en “första hjälp” till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv.

Mål och syfte

Ett övergripande mål med spridningen av kursen i Sverige är att, med hjälp av ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd, öka beredskapen och uppmärksamma och kunna hjälpa till vid psykiskt lidande.

  • Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom
  • En förändrad attityd kan lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering
  • Att få så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och bidrar till en kortare återhämtningsperiod för den drabbade
  • På arbetsplatsen så bidrar tidig upptäckt av psykisk hälsa till mindre lidande för den drabbade och till kortare sjukskrivningsperioder

Vad innehåller kursen?

Standardkursen i Första hjälpen till psykisk hälsa är en 12-timmars kurs.

Vi går igenom:

  • De vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna
  • Tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt
  • Handlingsplan hur du kan stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp
  • Fallövningar, gruppövningar och åskådliggörande filmer
  • Deltagarna får kunskap om var det finns lokal hjälp att söka

Intresserad?

Plats: Rönneholms slott, Skåne
Datum: 6 – 7 februari
Tidsperiod: 2 dagar
Ingår: Lunch och kurslitteratur
Pris: Kursavgift 3000:- (ink. moms)

Anmälan gör du längst ned på sidan!

Har du frågor kring utbildningen?

Martina Malmström – Verksamhetschef Nämndemansgården
martina.malmstrom@namndemansgarden.se
0727-38 39 00

Kursen kan också hållas på arbetsplatsen ifall det är flera från samma arbetsplats som vill gå.

 

MHFA- Mental Health First Aid, eller Första hjälpen till psykisk hälsa på svenska, är en evidensbaserad utbildning som uteslutande bygger på forskningsresultat och resultatet av olika studier som gjorts inom området. Karolinska institutet/NASP står bakom den svenska översättningen. Utbildningen genomförs av instruktörer utbildade av NASP.

Anmäl dig här

När vi mottagit din anmälan kommer du få ett email med betalinstruktioner. När vi mottagit din betalning skickar vi ut ett kvitto som är din bekräftelse att du fått en plats.

Kursen kan också hållas på arbetsplatsen ifall det är flera från samma arbetsplats som vill gå.

Välkommen!

Rönneholms Slott, 241 74 Stehag