8 frågor (och svar) kring alkoholkonsumtion och riskbruk

Alkoholberoende är vanligt och kan drabba vem som helst – när som helst i livet. Och osunda alkoholvanor kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel hur du mår för tillfället, din arbetssituation, ditt umgänge, och var i landet du bor. Även ärftlighet spelar roll.

Hur lång tid tar det att utveckla ett beroende?

Att så många olika faktorer spelar in gör det svårt att säga exakt hur lång tid och hur mycket du måste ha druckit för att utveckla ett alkoholberoende. Vissa personer kan dricka mycket i flera år utan att bli beroende. För andra kan beroendet komma efter ett halvår.

Det finns några varningstecken som kan vara bra att ha koll på.

Vilka varningstecken finns det för beroende av alkohol?

Det finns många olika tecken på för hög alkoholkonsumtion. Om tre eller fler av dessa punkter stämmer in på dig räknas du som alkoholberoende enligt den svenska sjukvården.

 • Du dricker ofta mer alkohol och under längre tid än planerat.
 • Du känner ett starkt begär efter alkohol.
 • Du har misslyckats med att minska ditt drickande.
 • Du ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.
 • Du måste dricka mer alkohol än tidigare för att bli berusad.
 • Du mår dåligt när du inte får alkohol och får abstinensbesvär såsom skakningar, illamående eller sömnsvårigheter.

Hur dricker svenskarna?

Enligt en studie från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är ungefär 318 000 svenskar alkoholberoende (4,2%) och 128 000 svenskar har ett missbruk av alkohol (1,7%). Studien gjordes av den vuxna, svenska befolkningen (17-84 år).

Var går skillnaden mellan missbruk och en riskkonsumtion?

Riskkonsumtion innebär en konsumtion av alkohol som medför förhöjd risk för fysiska, psykiska och sociala skador. Andelen individer med riskkonsumtion av alkohol i hela befolkningen i Sverige är ungefär 17 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.

Detta procenttal kan dock variera kraftigt mellan olika grupper, baserat på kön, ålder, utbildningsnivå och län. Det är därför svårt att avgöra var gränsen går mellan missbruk och riskbruk.

Vad räknas som ett riskbruk?

Hur vet man om man dricker för mycket? När har man problem med alkohol? Är det ok att dricka vin varje dag? För att ange ett riskbruk i alkoholmängd brukar man tala om standardglas (som innehåller 12 gram alkohol).

Din alkoholkonsumtion räknas som riskbruk om:

 • Du som är man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • Du som är kvinna dricker mer än 9 standardglas i vecka
 • Du som är man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • Du som är kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle

Varför tål kvinnor mindre alkohol än män?

Kvinnor är ofta mindre än män vilket gör att de toleransen minskar eftersom alkoholen har en mindre kroppsvolym att fördela sig på. Män har dessutom en lägre andel fettvävnad och en högre andel vatten i kroppen. Eftersom alkohol är vattenlösligt bryts alkohol ned mer effektivt hos män jämfört med kvinnor.

Varför tål kvinnor mindre alkohol än män?

Finns det ett test för att se om man riskerar att bli alkoholist?

När är man alkoholist? Här kan du göra ett test med 12 enkla frågor som ger dig ett ungefärligt svar på hur du ligger till med din alkoholkonsumtion. Om dina alkoholvanor visar sig vara osunda kan du vända dig till en vårdcentral, en beroendemottagning, socialtjänsten eller någon ideell organisation.

Vilken hjälp finns att få?

Vill du ha professionell hjälp att ändra dina alkoholvanor kan Nämndemansgården erbjuda flera olika sorters behandlingar. Vi använder de metoder som har visat sig vara mest effektiva beroende på vilken problemgrad det handlar om. Psykologisk behandling, ibland i kombination med provtagning och läkemedelsbehandling, anses vara det mest effektiva.

De metoder vi använder är användbara och uppvisar goda resultat i alla olika stadier – från riskbruk och alkoholberoende till missbruk. Och ju tidigare en osund vana bryts, desto mindre hinner skadorna bli. Här är några av de metoder vi använder.

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Tolvstegsprogrammet
 • Motiverande samtal
 • Läkemedel

 

Kontakta oss för rådgivning!

Ring, 020-20 20 75

info@namndemansgarden.se

Kontakta oss för rådgivning!

Ring, 020-20 20 75

info@namndemansgarden.se

Dricker jag för mycket?

 • Du som är man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • Du som är kvinna dricker mer än 9 standardglas i vecka
 • Du som är man dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • Du som är kvinna dricker mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle

Hur lång tid tar det att utveckla ett beroende? Varningstecken för beroende av alkohol?

Läs mer om

Externa länkar

CAN – Studie

Folkhälsomyndigheten – Riskkonsumtion