Anhörigstöd – missbruk och beroende

Vad är anhörigstöd och hur fungerar det? Vem kan få stöd och vad är skillnaden mellan att vara anhörig och medberoende? I den här artikeln tänkte förklara vad anhörigstöd är – och vilka olika former av stöd som finns för anhöriga till personer med ett missbruk eller beroende.

Här kan du läsa mer specifikt om våra kurser och program eller skicka in en intresseanmälan här så kontaktar vi dig personligen inom kort.

Många svenskar dricker för mycket

Nästan var tredje svensk har problem med anhöriga som dricker stora mängder alkohol. Enligt en rapport från Can anser hela 32 procent av Sveriges befolkning att de har anhöriga som dricker för mycket. Och enligt en undersökning från Sifo ansåg 42 procent att de någon gång har påverkats negativt av sin partners alkoholkonsumtion.

Men även barnen drabbas såklart. Hela 35 procent uppgav att de någon gång hade påverkats negativt av föräldrar som dricker alkohol.

Hjärnans belöningssystem kidnappas

Tack vare hjärnans belöningssystem och signalsubstansen dopamin är det njutningsfullt för oss människor att ägna oss åt aktiviteter som är viktiga för artens överlevnad. Det kan till exempel handla om att äta, dricka, motionera och ha sex. Men belöningssystemet kan också leda in oss på beroende och missbruk.

Redan vid en relativt låg konsumtion av alkohol, spel eller droger kan hjärnans belöningssystem ”kidnappas” – vilket innebär att kopplingarna mellan nervcellerna (synapserna) ändras. Till slut upplever den som är beroende endast njutning när han eller hon ägnar sig åt sitt missbruk.

En sådan förändring i hjärnan går inte att backa tillbaka vilket innebär att en beroendesjukdom är kronisk. Det är därför vi brukar använda termer som “nykter alkoholist” och “drogfri narkoman”.

Vem räknas som anhörig?

En anhörig kan vara en familjemedlem eller nära släkting – men det kan även innebära en nära vän, en arbetskamrat eller en chef.

Som anhörig påverkas du av de omständigheter som uppstår kring den som är beroende och missbrukar. Efter en längre tid kan den anhörige bli indragen i en destruktiv relation där beroendet tar överhanden.

Många anhöriga utvecklar oönskade beteenden, självtvivel och svårigheter med att sätta gränser. Dessa beteenden blir enklare att förstå och förändra genom olika typer av anhörigstöd.

Hur hjälper man en alkoholist eller missbrukare?

En sak som är viktig att tänka på är att det inte är upp till dig som anhörig att lösa problemen. Oftast krävs det professionell hjälp för att ta sig ur en destruktiv relation till alkohol eller ett drogmissbruk.

Men både bruk och missbruk drabbar som sagt inte bara den som är beroende. Även personer runt omkring kan behöva stöd. Många kommuner erbjuder då en anhörigkonsulent – en person som hjälper anhöriga som vårdar eller stödjer någon i sin närhet. Det kan handla om någon som är äldre, långvarigt sjuk eller med ett beroende.

En anhörigkonsulent kan till exempel hjälpa till med praktiska saker, som kontakt med kommunen, landstinget eller andra myndigheter. men även stödjande samtal där du kan få prata av dig om din situation.

Vad är anhörigstöd?

Hos oss på Nämndemansgården finns det flera olika alternativ att välja på.

 • Anhörigkurs – digitalt eller fysiskt
 • Anhörigvecka
 • Vuxna barn-program
 • Enskilda samtal med familje- och beroendeterapeut

Här kan du läsa mer om våra program för anhöriga och medberoende och vad de innehåller.

4 olika former av anhörigstöd

Anhörigkonsultation

För dig som anhörig, medberoende eller vuxet barn kan vi erbjuda en anhörigkonsultation där du snabbt får en bokad tid med en anhörigterapeut hos oss. Under samtalet stödjer och vägleder anhörigterapeuten dig i din situation.

Anhörigvecka

En anhörigvecka deltar du tillsammans med andra anhöriga i gruppterapi, föreläsningar och gruppuppgifter.  Att träffa andra anhöriga och dela sina upplevelser är ett bra sätt att komma vidare och få nya perspektiv. Anhörigveckan leds av våra terapeuter som är specialiserade på beroendeproblematik inom familjer.

Anhörigkurs – digitalt eller fysiskt

En Anhörigkurs är ett program där ni som anhöriga delar era erfarenheter, er styrka och hopp med varandra. Kursen leds av våra terapeuter som är specialiserade på beroendeproblematik och anhöriga. Programmet präglas av stor igenkänning och ömsesidigt lärande. Anhörigkurser finns på olika platser runt om i landet.

Vuxna barn-program

Våra Vuxna barn-program är till för den som har vuxit upp i en dysfunktionell miljö präglad av alkohol, droger eller annan psykisk ohälsa. I en intim miljö får du hjälp med att undvika destruktiva relationer och medberoende i framtiden.

Enskilda samtal

Ibland är det nödvändigt att göra behandling i enskild form. Det kan handla om att gruppformen känns problematisk eller att du känner ett behov av anonymitet.

Varför är det bra att få stöd som anhörig?

Syftet med anhörigverksamheten är att erbjuda stöd för att du som deltagare ska få insikter om hur du blir påverkad av att leva nära en beroende person. Målet är att hitta strategier för att bryta denna påverkan och att inse vad du själv kan förändra över lång tid.

Genom att tala med andra anhöriga i samma situation är det också enklare att förstå att du inte är ensam om dina problem. Här har vi samlat några berättelser där anhöriga delar med sig av sina erfarenheter.

Vad är skillnaden mellan att vara anhörig och ett medberoende?

Många symptom på medberoende uppstår hos alla anhöriga. Men det betyder inte att alla anhöriga är medberoende.

En person som är medberoende är helt upptagen av att kontrollera och hantera den beroende. Beteendet sitter ofta lite djupare och kan ofta kopplas till den medberoendes egen historia och bakgrund. Det är inte ovanligt att medberoende vid upprepade tillfällen hamnar i relationer till människor med en destruktiv livsstil.

Här kan du läsa mer om anhöriga, medberoende och barn som vuxit upp nära ett missbruk.

Är du medberoende? Testa dig själv

Här har vi ställt samman 12 frågor med inriktning på medberoendeproblematik. Genom att svara på frågorna kan vi hjälpa dig att se om du är medberoende.

Kontakta oss för rådgivning!

Ring, 020-20 20 75
info@namndemansgarden.se

På den här sidan tänkte vi berätta lite om

 • Varför behövs anhörigstöd?
 • Som anhörig är du inte ensam
 • Vad krävs för att räknas som anhörig?
 • Förstå och förändra ett destruktivt mönster
 • Vad är anhörigstöd?
 •  4 olika former av anhörigstöd
 • Varför är det bra att få stöd som anhörig?
 • Vad är skillnaden mellan att vara anhörig och ett medberoende?
 • Är du medberoende?

Läs mer om

Om olika program och kurser för anhöriga, medberoende eller vuxna barn

Anmäl intresse till olika kurser eller program här

Personliga berättelser

Medberoende test

Anhörigcenter Stockholm

Externa länkar

C.A.N – Negativa konsekvenser alkohol, narkotika och tobak

Sifo undersökning