Anhörigstöd – så fungerar det

Vad är anhörigstöd och hur fungerar det? Varför är det bra att få stöd som anhörig? Och vad är skillnaden mellan att vara anhörig och medberoende? I den här artikeln tänkte vi ta upp vilka olika alternativ det finns för dig som anhörig till någon med beroendeproblematik.

Varför behövs anhörigstöd?

Om du har en närstående eller anhörig som har problem med alkohol eller droger är det inte upp till dig att lösa problemen. Det krävs ofta professionell hjälp för att ta sig ur en destruktiv relation till alkohol eller ett drogmissbruk. Men eftersom alkoholism inte bara drabbar den beroende (utan även alla personer i dess närhet), kan även anhöriga behöva professionellt stöd och hjälp.

Som anhörig är du inte ensam

Enligt en färsk rapport från Can anser hela 32 procent av Sveriges befolkning att de har någon i sitt liv som dricker för mycket. Och enligt en undersökning från Sifo ansåg 42 procent att de någon gång hade påverkats negativt av sin partners drickande. Hela 35 procent uppgav dessutom att de någon gång hade påverkats negativt av en förälders alkoholkonsumtion.

Vad krävs för att räknas som anhörig?

En anhörig är en familjemedlem eller nära släkting, men i detta sammanhang kan det även vara en nära vän, en arbetskamrat eller en chef. Som anhörig är man påverkad av yttre omständigheter som uppstår kring den beroende. Här har vi samlat några berättelser där anhöriga delar med sig av sina erfarenheter.

Förstå och förändra ett destruktivt mönster

Efter en tid kan man som anhörig eller närstående bli indragen i ett destruktivt system där beroendet tar över relationen. Som anhörig är det lätt att utveckla oönskade beteenden, självtvivel och svårigheter med gränsdragningar. Dessa kan ganska enkelt förstås och förändras genom olika typer av anhörigstöd.

Vad är anhörigstöd?

Hos oss finns flera olika alternativ att välja på.

 • Anhörigkurs
 • Anhörigvecka
 • Vuxna barn-program
 • Enskilda samtal med familje- & beroendeterapeut

Här kan du läsa mer om våra program för anhöriga och medberoende.

4 olika former av anhörigstöd

Anhörigvecka

En anhörigvecka på vårt internat i Skåne där man tillsammans med andra anhöriga deltar i gruppterapi, föreläsningar och gruppuppgifter. Att träffa och dela sina upplevelser men andra anhöriga hjälper många och allt leds av våra terapeuter med spetskompetens i beroendeproblematik inom familjer.

Anhörigkurs

En Anhörigkurs är ett program där man som anhörig delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra. Allt leds av våra terapeuter med spetskompetens inom beroendeproblematik och anhöriga. Programmet präglas av stor igenkänning och ömsesidigt lärande. Detta program hittar du runtom i Sverige.

Vuxna barn-program

Våra Vuxna barn-program är till för den som har vuxit upp i en dysfunktionell miljö präglad av alkohol, droger eller annan psykisk ohälsa. Att i en intim miljö kunna få hjälp med att undvika destruktiva relationer och medberoende i framtiden.

Enskilda samtal

Det är ibland nödvändigt att göra behandling i enskild form. Det kan handla om att gruppformen känns problematisk eller att du känner ett behov av anonymitet.

Varför är det bra att få stöd som anhörig?

Syftet med anhörigverksamheten är att du som deltagare ska få insikter om hur du blir påverkad av att leva nära en beroende person. Genom att tala med andra anhöriga i samma situation förstår man att man inte är ensam. Målet är att hitta strategier för att bryta denna påverkan och inse vad man själv kan förändra.

Vad är skillnaden mellan att vara anhörig och ett medberoende?

Många symtom av att leva nära någon med ett beroende uppstår hos alla anhöriga. Men alla är inte medberoende. Medberoende är den som påverkats av en annan persons beroende och som är helt upptagen av att kontrollera och hantera den beroende. Beteendet sitter ofta lite djupare och kan ofta kopplas till den medberoendes egna historia och bakgrund. Det är inte ovanligt att medberoende upprepat hamnar i relationer till människor med en destruktiv livsstil.

Är du medberoende?

 • Ägnar du mycket tid och energi åt någon annans missbruk?
 • Tänker du att, om personen slutar att missbruka, kommer alla dina problem att lösas?

Vi har ställt samman 12 frågor med inriktning på symtom på medberoendeproblematik. Genom att svara på frågorna kan vi ge dig hjälp att se om det finns ett problem.

 

Kontakta oss för rådgivning!

Ring, 020-20 20 75
info@namndemansgarden.se

På den här sidan tänkte vi berätta lite om

 • Varför behövs anhörigstöd?
 • Som anhörig är du inte ensam
 • Vad krävs för att räknas som anhörig?
 • Förstå och förändra ett destruktivt mönster
 • Vad är anhörigstöd?
 •  4 olika former av anhörigstöd
 • Varför är det bra att få stöd som anhörig?
 • Vad är skillnaden mellan att vara anhörig och ett medberoende?
 • Är du medberoende?

Läs mer om

Anhörigstöd och medberoende

Personliga berättelser

Medberoende test

Anhörigcenter Skåne

Anhörigcenter Stockholm

Om olika program och kurser för anhöriga, medberoende eller vuxna barn

Externa länkar

C.A.N – Negativa konsekvenser alkohol, narkotika och tobak

Sifo undersökning