Beroendeframkallande läkemedel – allt fler fastnar i tablettmissbruk

Allt fler svenskar blir beroende av läkemedel. Framförallt sömntabletter och smärtstillande. Och många av de som söker hjälp är yngre (från 20 år och uppåt) visar statistik från Beroendecentrum. 

Ungefär 65 000 svenskar är idag läkemedelsberoende, enligt siffror från Beroendecentrum. Huvudsakligen handlar det om starka värktabletter, smärtstillande opiater, lugnande medel (bensodiazepiner) och sömntabletter. Men det går även att bli beroende av hostmedicin som innehåller morfin.

En förklaring till att läkemedelsberoende ökar i Sverige och i stora delar av västvärlden kan vara den stressiga tillvaro vi lever i – och jakten på snabba och enkla lösningar på komplexa problem.

Läkemedelsberoende kan drabba vem som helst

Läkemedelsberoende är förrädiskt eftersom det kan drabba vem som helst. Många som blir beroende av läkemedel har ingen historia av varken alkohol- eller drogmissbruk.

Vanligtvis börjar beroendet med att en patient får läkemedel utskrivet vid utbrändhet, en allvarlig depression eller efter en smärtsam operation. Läkemedel som är tänkta att ta under en kortare period – och som är svåra att sluta med.

Även om du tar tabletterna enligt läkarens rekommendation, så finns det en risk att ett beroende utvecklas efter en tid. Om du märker att läkemedlen inte ger samma effekt som tidigare är det ett tecken på att du börjar att bli beroende.

Svårt att sluta med sömntabletter

De allra flesta sömnmedel är så kallade bensodiazepiner eller bensodiazepinbesläktade. Problemet är att de är väldigt beroendeframkallande, speciellt om du använder dem regelbundet – över en längre tid.

Många som har svårt att somna använder sig av så kallade insomningstabletter som till exempel Imovane och Stilnoct. De är inte lika starka som andra sömnmedel men är fortfarande beroendeframkallande.

Det är också vanligt att bli beroende av smärtstillande opioider som till exempel Tramadol och Citodon som innehåller morfin.

Tecken på läkemedelsberoende

Olika läkemedel har olika biverkningar – men det finns några gemensamma nämnare för de som missbrukar tabletter och läkemedel. Det första som händer är att effekten av läkemedlet blir allt mindre och du börjar ta en högre dos än normalt.

Till slut upplever du att läkemedlet knappt fungerar längre. Det kallas toleransutveckling, och innebär att din kropp skapar abstinens om du inte ökar dosen. Du sover dåligt trots sömnmedel eller har ont trots att du äter smärtstillande.

Andra symtom kan vara humörsvängningar, viktminskning, dåligt balanssinne eller att du får svårt att tala sammanhängande.

Trappa ner och sluta med läkemedel

Om du misstänker att du är beroende av läkemedel bör du kontakta den läkare som har skrivit ut medicinen. Då kan ni tillsammans diskutera alternativa behandlingar och hur du kan trappa ner på läkemedlet.

Det är vanligt att den som slutar med ett läkemedel från en dag till en annan får problem med abstinens. Det är kroppens sätt att reagera på att den inte längre får det den är van vid. Och det är abstinensen som gör det så svårt att sluta med olika preparat.

Vanliga tecken på abstinens är:

  • Hjärtklappning
  • Förkylningssymtom
  • Metallsmak i munnen
  • Muskelryckningar
  • En krypande känsla i benen

Individuell behandling läkemedelsberoende

I vissa fall kan du behöva avsätta en längre tid för att bli fri från ditt beroende. Nämndemansgården erbjuder individuellt anpassad behandling för läkemedelsberoende – antingen i öppenbehandling, enskilt eller på behandlingshem.

Det viktigaste är att behandlingen för läkemedelsberoende är individuellt anpassad. Klienten behöver hjälp att hitta nya sätt att hantera det medicinerna hjälpt till med. Många behöver även hjälp med att hitta tillbaka till ett vanligt liv när läkemedlen och drogerna har tagit över livet totalt.

Läs mer om Nämndemansgårdens behandlingsformer här.

 

Kontakta oss för rådgivning kring våra tjänster

Mår du eller någon i din närhet dåligt?

Ring 020-20 20 75

info@namndemansgarden.se

Tecken på abstinens

  • Hjärtklappning
  • Förkylningssymtom
  • Metallsmak i munnen
  • Muskelryckningar
  • En krypande känsla i benen

Läs mer om

Externa länkar

Beroendecentrum