Reportage Blentarp – del 1

Reportage Blentarp - del 1

Blentarp, beläget i en idyllisk skogsglänta i södra Skåne, utgör en unik plats för behandling av män och kvinnor över 18 år med alkohol- och drogberoende. Platschef Annika Håkansson beskriver Blentarp som en verksamhet som består av tre historiska och moderna byggnader som inrymmer tre verksamheter, Medicinenheten, Grundbehandling samt Fördjupad behandling. Den medicinska enheten ger möjlighet till heldygnsvård och har en funktion att ge medicinskt stöd till personer som är inskrivna i behandlingen. Utöver det så erbjuder den medicinska enheten abstinensbehandling samt omvårdnadsplats till personer som är i behov av att återhämta sig innan grundbehandlingen påbörjas.

Vi ställde frågan till Annika om hur personer som behöver behandling för sitt beroende kan söka sig till Internat Blentarp. Hon förklarade att internatet välkomnar klienter som remitteras av deras arbetsgivare eller kommer genom socialtjänsten, samt de som väljer att privat finansiera sin behandling.

Jonas Voog, sjuksköterska på Blentarp, kommer in på fördelarna med att ha en avdelning för medicinsk avgiftning i samma verksamhet som den psykosociala behandlingen.

– Vår erfarenhet är att avgiftning är en känslig behandlingsprocess för många personer som är i ett beroende. En del personer vill inte söka hjälp inom den offentliga vården. Andra har inte varit helt ärliga med mängden och längden av alkohol – och/eller drogintaget, vilket innebär att vår medicinska enhet med ett erfaret team av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan erbjuda en säker abstinensbehandling och utifrån det underlätta väg in i en beroendebehandling.

Vidare säger Jonas:

Att få vara en del av en persons tillfrisknande från den kritiska abstinensfasen till att sedan få se personen återhämta sig från sitt beroende ger energi att fortsätta möta människor som vill bryta sin destruktiva livssituation.

Platschef Annika Håkansson förklarar vidare om de behandlingsprogram som erbjuds på Blentarp.

– Vår grundbehandling sträcker sig över 5 veckor och den fördjupade behandlingen, som är mer flexibel tid, i ca 7 veckor. Behandlingen bygger på 12-stegsprogrammets principer som en del i en integrerad behandlingsmodell, utifrån vedertagna behandlingsmetoder för beroende.

Hur integrerar ni 12-stegsprogrammets principer med individens unika behov i behandlingsprocessen?

Kim Sjölander, behandlingskoordinator:

– Varje patient har sin unika sjukdomshistoria med olika psykologiska försvar. 12-stegsprogrammet går att applicera utifrån varje individs fotspår på så sätt att det är vår uppgift, i det professionella terapeutiska arbetet, att anpassa metod och arbetsuppgifter för ge patienten förutsättningar att ta till sig programmet. Det handlar om att ge individen möjlighet att varsamt upptäcka sin maktlöshet och kunna be om hjälp samt, med en trygg bas, se destruktiva beteendemönster. Därtill bli medveten om vilka känslor som spelar roll i upprätthållandet av drickandet eller drogandet. Vi använder oss av en integrerad behandlingsmodell där olika metoder används utifrån varje patients behov. Exempelvis kan det för en patient, finnas behov av KBT-samtal med psykolog utifrån en stark ångestproblematik, för att patienten ska kunna ta till sig behandlingen för beroende.

Mats Tengelin, behandlare:

– Som en del att behandlingsinnehållet erbjuds personer i behandlingen en introduktion till mötesgående inom AA och NA. Många av personerna som genomgått sin behandling hos oss finner mötesgåendet som en avgörande del i vidmakthållandet av nykterheten.

Vad är det som gör gruppbehandling så effektivt?

Kim Sjölander, behandlingskoordinator

– Det skapar ganska snabbt en trygghet för patienten då det blir ett igenkännande; det i sig banar väg för patienten att våga öppna upp och dela med sig av sin sjukdomshistoria. Gruppbehandling har också en skamreducerande effekt vilket ofta är ett hinder för att ta emot hjälp. Vår erfarenhet är att den känslomässiga behandlingsprocessen underlättas av gruppbehandling. För patienter som har trauma som en del av sjukdomsbilden är gruppbehandling också en skyddande och trygghetsskapande behandlingsmiljö som kan verka ångestreducerande.

Susanne Ribbing, behandlare

– En av styrkorna i vår behandling är att vi har löpande intag i grupperna, det innebär en igenkänning för de som varit längre i gruppen och utifrån det ett välkomnade och omhändertagande av den som är ny i gruppen.

Anna Johansson, behandlare

Anna inflikar detta innebär att gruppen ständigt är i en bärande process där alla är lika utifrån beroendeproblematiken. En känsla av ett icke dömande klimat och tillit skapas.

Läs del 2 här

Har ni frågor till Internat Blentarp? Kontakta Laila Svensson Telefonnummer: 0768-30 39 00.

Läs mer om