Reportage Blentarp – del 2

Reportage Blentarp - del 2

Vi träffar Kim Sjölander, behandlingskoordinator, och Malin Zetterström, behandlare i fördjupad behandling, som berättar om hur de går tillväga för att anpassa behandlingslängden utifrån en individs specifika förutsättningar och behov.

– Varje patients behandlingsbehov kan se olika ut och det innebär ibland att patienten behöver en längre behandling. Då kan vi erbjuda Fördjupad behandling. Det kan handla om att patienten har en samsjuklighet som gör att behandlingsprocessen är mer långsam; att patienten behöver mer tid för att få tillgång till sig själv fullt ut. För dessa patienter gör vi, liksom med alla patienter egentligen, kontinuerliga avstämningar kring behandlingsprocessen för att se hur långt vi ha kommit och utifrån det bedöma vidare behandlingsbehov. Vi har möjlighet att anpassa behandlingstiden utifrån behov, säger Kim.

Malin instämmer i att en del patienter har ett större behov i att fokusera djupare i sin problematik. I den Fördjupade behandlingen finns möjlighet till planerade utslussningar till hemmet och eller introduktion i ett arbete. Detta för att uppmärksamma hinder, svårigheter och styrker för att bibehålla sin nykterhet och drogfrihet.

Berätta mer om teamet i Blentarp. Hur säkerställer ni att personalen är utbildad och uppdaterad med det senaste inom beroendebehandling?

– Jag har turen att ha en trygg personalgrupp som arbetat länge här i Blentarp, det finns en stolthet i den kunskap som personalen besitter utifrån en beroendeproblematik. Behandlarna erbjuds handledning och vi har en kontinuerlig kompetensutveckling, säger platschef Annika Håkansson, och fortsätter:

– För mig som platschef är det en ynnest att få höra från personerna i behandlingen att de är nöjda med och uppskattar det bemötande och den kunskap som förmedlas av Blentarps medarbetare.

Utöver behandlingspersonalen lyfter Annika fram det viktiga arbete som utförs av serviceteamet – från de som arbetar med matservering och städning till de som sköter administration och vaktmästeriet.

– Dessa roller är viktiga för att skapa en välkomnande och stödjande miljö. Vi har också en receptionist som oftast är vårt första ansikte utåt och en trygg första kontakt som ger våra klienter ett varmt mottagande.

Arbetet på Blentarp är fyllt av mening och belöning, enligt personalen inom olika roller verksamheten. För Rebecka Johansson, Marie Johansson, Katarina Sederholm och Lisa Andersson, som arbetar inom service, finns det flera aspekter som gör deras arbete givande:

  • Att få se människor utvecklas i sin nykterhet
  • Underlätta de vardagliga sysslorna för människor som genomgår en emotionell och intensiv period.
  • Servera god mat till våra tacksamma patienter
  • Gemenskapen

Anna Johansson, behandlare, fyller i:

– Att få se den otroliga förändring som oftast sker på så kort tid i behandling. Från att ha haft blicken i backen inledningsvis till att räta på ryggen och lyfta blicken och se framåt. Att börja ta hand om sig själv, sin hygien och sina relationer. Det både syns och hörs förändring. Det är fantastiskt.

Malin Zetterström och Gabriella Idemark, som även de är behandlare, beskriver likande erfarenheter som källor till motivation.

– Att se och känna uppgivenhet som förvandlas till hopp är en energikälla för oss, förklarar de. Det är också otroligt berikande att bevittna det stora kunskapsutbytet som sker mellan människor i samhörigheten som skapas i behandlingen.

Hur introduceras en klient till behandlingsprogrammet, från en första bedömning till att de börjar sin grundbehandling?

Marie Larsson, placeringskoordinator:

– I Det första samtalet som klienten har med så får de information om behandlingsprogrammet och även möjlighet att ställa sina frågor, säger Marie och fortsätter:

– I samtalet får klient beskrivet för sig hur en dag i behandlingen ser ut, får information om hur det ser ut praktiskt med hur man bor och vad som finns att tillgå och även information inför ankomst med vad klienten kan tänkas behöva ha med sig. Placeringskoordinatorn försöker i samtalet skapa en trygg och tillåtande plats för att möjliggöra för klienten att anlända till behandlingen med en så trygg känsla som det går. Det arbetet tar vid när klienten sen möts upp av kollegor på plats som fortsätter arbetet med att klient ska känna sig varmt mottagen.

Tillbaka till del 1

Har ni frågor till Internat Blentarp? Kontakta Laila Svensson Telefonnummer: 0768-30 39 00.

Läs mer om