Spelberoende – en växande folksjukdom

Spelindustrin går bra och det märks. Inte minst med tanke på den mängd av reklam för olika nätcasinon som sköljer över oss. Men spelbranschen har en baksida. Allt fler svenskar dras in i ett spelmissbruk som får förödande konsekvenser för personlig ekonomi, relationer, familj och barn. Närmare 800 000 svenskar har idag någon i sin närhet som har – eller har haft spelproblem det senaste året.

Att spela om pengar – att ha oddsen emot sig

Att spela om pengar är ett mänskligt beteende som lockar många med drömmen om snabba pengar – men denna dröm är i princip alltid en illusion. Oavsett spel har spelaren oddsen emot sig gentemot spelbolagen. Det är därför detta idag har vuxit till en sådan stor industri. Enligt färska siffror från Folkhälsomyndigheten har långt över 100 000 svenskar problem med sitt spelande, medan hela 45 000 individer är fast i ett spelmissbruk.

Ett nätcasino i fickan – allt fler kvinnor drabbas

Folkhälsomyndighetens statistik är alarmerande. Under en 10-årsperiod har siffran för antalet svenskar som fastnat i spelmissbruk fördubblats. Något som också har hänt under de senaste åren är att antalet spelberoende kvinnor har stigit till männens höga nivåer.

En av anledningarna tros vara spelbranschens expansion och att spelen blivit mer lättillgängliga via telefoner och appar. Idag går väldigt många runt med ett nätcasino i fickan.

Vissa grupper är särskilt utsatta för spelproblem

Spelberoende och spelmissbruk skiljer sig från sunt eller lagom spelande eftersom spelandet ofta får förödande konsekvenser såväl ekonomiskt som socialt.

Spelproblem syns ofta inte men det förekommer i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är problem med spel vanligare hos vissa grupper i samhället. Och det är framför allt fyra grupper som utmärker sig, enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Personer med psykisk ohälsa
 • Personer med en riskkonsumtion av alkohol
 • Personer med ekonomiska problem
 • Personer som har utsatts för våld eller hot om våld

Vad är spelberoende?

Spelberoende (eller hasardspelsyndrom) liknar på många vis andra sorters missbruk. Precis som när någon är beroende av narkotika eller alkohol så ger spelberoendet liknande effekter på den beroendes hjärna och belöningscentrum.

Som med andra former av beroenden är det allra tydligaste tecknet på ett spelberoende just det faktum att du har svårt att sluta. Om du känner ett ständigt behov av att satsa ännu en gång (eller känner oro över hur du ska kunna sluta) är det troligt att du har utvecklat ett spelberoende. Läs mer om spelberoende här.

Några varningstecken att se upp med:

 • Du har en känsla av att du bör hålla ditt spelande hemligt
 • Du har återkommande problem med att kontrollera dina spelvanor
 • Du spelar även när du egentligen inte har råd
 • Dina vänner eller din familj visar oro över ditt spelande
 • Du har svårt att sova och blir rätt rastlös
 • Du har ångest och känner dig deprimerad

Vad finns det för hjälp mot spelmissbruk?

Själva spelberoendet kan inte behandlas eller botas med en direkt medicinering. Det är viktigt att behandla den oro (eller den eventuella depression) som kan orsaka ett osunt spelande. Eftersom ett spelberoende påminner om ett alkohol- eller drogberoende fungerar liknande behandlingsformer. Nämndemansgården erbjuder olika former av spelberoende på någon av våra behandlingshem i Sverige. Läs mer om behandling av spelmissbruk här.

Att vara anhörig till en spelberoende

Även om behandlingarna är individuella är det också viktigt att involvera anhöriga för att åter bygga upp kontakter och meningsfulla relationer. Alla som gör våra behandlingar kan därför erbjuda sina anhöriga någon form av anhörigstöd. Att leva nära en anhörig eller vän med spelmissbruk kan utvecklas till ett medberoende, och även där finns hjälp att få.

Många blir lidande – även familj och barn

Drygt 165 000 personer delar hushåll med någon som har ett spelberoende. Och av dessa är 68 000 barn. Du är inte ansvarig för den som spelar, men du har ansvar för din egen och dina barns hälsa och välmående. Sett till åldersgrupper är tonåringar och unga vuxna överrepresenterade i statistiken kring spelproblem, detta gäller särskilt unga män.

Misstänker du ett spelberoende?

Det kan vara svårt att prata om, men det första och bästa du kan göra är att helt enkelt fråga om ett spelproblem existerar. Eller påtala att du uppfattar det på det viset. Det är svårt att förutse hur en person reagerar, men försök att vara saklig och inte alltför konfrontativ eller dramatisk. Det kan snarare få personen att tillta skyddsmekanismer som förnekande eller bagatelliserande. Om diskussionen fastnar eller känns låst kan det vara bra att ta en paus och ta upp frågan vid ett senare tillfälle.

Kontakta oss för rådgivning kring våra tjänster

Mår du eller någon i din närhet dåligt?

Ring 020-20 20 75

info@namndemansgarden.se

Ligger du i farozonen – testa dig själv

Om du svarar ja på flera av dessa frågor – eller känner igen dig i dessa beskrivningar – kan du vara i behov av att söka professionell hjälp:

 • Satsar du mer pengar än du har råd att förlora?
 • Behöver du satsa allt större summor pengar för att uppnå samma spänning?
 • Har du försökt vinna tillbaka förlorade summor?
 • Har du lånat pengar eller sålt saker för att ha råd med ditt spelande?
 • Har du själv funderat kring om du har ett spelberoende?
 • Har andra personer kritiserat eller ifrågasatt dina spelvanor?
 • Har ditt spelande orsakat ekonomiska problem för dig eller din familj?
 • Har ditt spelande fått dig, eller ditt hushåll, att avstå från resor eller sådant som ni tidigare haft råd med?
 • Har du känt skuldkänslor kring ditt spelande?

Svenskarnas spelvanor allt mer alarmerande

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Enligt deras senaste kvartalsrapport ökar det problematiska spelandet.

 • Den reglerade spelmarknaden omsatte närmare sex miljarder kronor under det tredje kvartalet 2019.
 • Antalet avstängda i Spelinspektionens nationella självavstängningsregister (se) uppgick till 42 000 personer. En ökning med 11 % jämfört med föregående kvartal.
 • Det saknas uppgifter kring hur mycket det spelas hos spelbolag utan svensk licens, men uppskattningar pekar på 5-600 miljoner kronor under det senaste kvartalet.

Läs mer om

Externa länkar

SVT Nyheter – artikel
Folkhälsomyndigheten
Spelinspektionen
Spelpaus.se – Spelinspektionens nationella självavstängningsregister