Vår senaste studie 2018

Vår egen forskningsgrupp

Vår senaste studie är sammanställd i början av 2018. Den är gjord av vår egen forskningsgrupp och är en studie gjord på de klienter som placerats genom arbetsgivare på Nämndemansgården Blentarp under 2016. Resultatet visade att 70% inte visar på någon grad av alkoholberoende efter avslutad behandling samt visar på ett högre välmående än genomsnittet.

Studien bygger på självskattningsenkäter som gick ut under senare delen av 2017. Enkäterna mäter nykterhet, drogfrihet samt välbefinnande.

Vad visade resultatet?

Resultatet visar på att 70% av gruppen inte visar på någon grad av alkoholberoende. Detta efter 1-2 år efter avslutad behandling. Dessutom visade det sig att en signifikant större del av denna grupp mår bättre än populationen i stort. Och, det finns en tydlig koppling mellan lågt välbefinnande och en hög konsumtion hos de som fortsatt har en konsumtion som kan diagnosticeras som ett beroende.

 

Hela studien

Här kan du läsa hela studien och resultat.

Studie 2018 – Blentarp

 

Kontaktperson

Tobias Sahlin FoU
0709-90 89 00
tobias.sahlin@namndemansgarden.se