Behandlingar alkohol- och drogberoende

Med mer än 30 års erfarenhet vet vi att det går att förändra en destruktiv livssituation som uppstått på grund av alkohol eller droger. Utifrån varje individs unika situation erbjuder vi behandling byggd på metoder med bevisad effekt.

För dig som går en internat-, högintensiv- eller lågintensiv behandling ingår anhörigstöd i form av en anhörigkurs.

 

Internatbehandling

Att göra behandling på internat innebär att det går att fokusera helt på sin förändringsprocess under en kortare intensiv tid. Grundbehandlingen i internatform pågår ofta i fem veckor men den exakta tiden planeras med varje enskild klient eftersom det är viktigt att tiden på internat blir anpassad efter personliga behov.

Hur ser grundbehandling ut?

  • Pågår oftast i fem veckor.
  • Den exakta tiden planeras med varje enskild klient.
  • Internatform avser att klienten bor på en enhet under hela sin behandling.
  • Tillfälle att byta miljö och komma hemifrån och därmed skapa nya rutiner.

 

Öppenbehandling

En öppenbehandling på hemorten möjliggör att upprätthålla både yrkes- och privatlivet. De utmaningar som kommer med en behandling blir en integrerad del av en öppenbehandling. Det som man lär sig under dagen går att praktisera under kväll och helg. Vi erbjuder öppenbehandling på ett 15-tal orter i Sverige och startar nya program kontinuerligt.

Öppenbehandling finns i 2 olika utformanden

  • Lågintensiv Gruppbehandling en gång i veckan, eftermiddag eller kvällstid, och riktar sig främst mot riskbruk.
  • Högintensiv –Gruppbehandling under vardagar med strukturerat schema som föreläsningar, individuella uppgifter, introduktion i 12-stegs gemenskaper etc. Efter avslutad behandling följer en efterbehandling om 11 månader

 

Enskild behandling & samtal

Det är ibland nödvändigt att göra behandlingen i enskild form. Det kan handla om att gruppformen är för problematisk, ett behov av anonymitet eller att man vill känna sig fram kring sin problematik tillsammans med en terapeut. Behandlingsformen ger en nära kontakt där det ofta kommer upp mycket som ligger i beroendeproblematikens närområde.