Vår behandling inom alkohol, spel, läkemedel och droger

Nämndemansgården erbjuder olika former av behandling från riskbruk till beroende samt efterbehandling på våra behandlingshem. Oavsett hur stort problemet är eller på vilket sätt man vill göra något åt det finns det alltid hjälp att få. Vi har också ett stort fokus riktat till anhöriga och medberoende i form av kurser och stöd. För dig som går en högintensiv- eller internatbehandling ingår anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs.

Bedömning innan påbörjad behandling

Innan en eventuell behandlingsinsats gör vi alltid en individuell bedömning där vi tittar på sammanhanget och individens hela livssituation. Vi kartlägger beroendeproblematiken och matchar individens behov med en behovsanpassad behandling.

Olika behandlingsformer och program

De olika beroenden vi behandlar är alkohol-, drog-, läkemedels- eller spelberoende. Nämndemansgården erbjuder en variation av behandlingsformer som individuell- eller gruppterapi.

 • Öppenbehandling
 • Internatbehandling
 • Enskild behandling och samtal
 • Arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram

Kontakta oss för rådgivning kring våra tjänster

Läs personliga berättelser

Beroendetest – svara på 12 frågor så ger vi en indikation hur din konsumtion ser ut

Fri rådgivning kring våra tjänster: Ring 020-20 20 75

Behandlingar – Undersida – Privatperson

När och hur ska du agera vid behov av hjälp?

Steg-ikon

Situationer som ger konsekvenser ekonomiskt till relationer.

Steg-ikon

Ta ansvar för ditt liv och ditt beteende.

Steg-ikon

Inventera om barn eller andra har påverkats. 

Steg-ikon

Upplys dig om dina rättigheter som lagstadgad stöd hos din kommun till finansieringshjälp via arbetsgivaren.

Steg-ikon

Ta kontroll över din situation! Vi har 30 års erfarenhet av beroendebehandling och anhöriga, kontakta oss idag 020-20 20 75.

Steg-ikon

Att be om hjälp är inte en svaghet, det är en enorm styrka! 

Är du anhörig eller medberoende?

Att leva nära någon med beroendeproblematik är mer än många klarar av och behovet av råd och stöd är stort. Vi vet att många känner sig ensamma i sin situation vilket är nedbrytande. 

Varför ska du be om hjälp?

Många känner att det är personen med en beroendeproblematik som är problemet. Problematiken är att det inte bara löser sig själv och speciellt om personen inte vill ta emot hjälp som en beroendebehandling. Därför är en del av lösningen att du själv ber om hjälp. Investera i dig själv!

Vad innehåller kurserna?

 • Nycklar i hur du kan hantera olika situationer för att ta hand om dig själv
 • Möjligheten att förstå dig själv bättre
 • Vad är skillnaden mellan att vara anhörig, medberoende eller vuxet barn?
 • Träffa andra i liknande situation
 • Erfarna och professionella behandlare

Vi erbjuder olika former av stöd och kurser:

 • Digitala kurser
 • Anhörigkurs på våra rehabcenters i Stockholm och Göteborg
 • Enskilda samtal
 • Familjesamtal
 • Vuxna-barn vecka

Här kan du läsa om kurser och program samt anmäla dig till det du önskar att delta i!

Läs personliga berättelser

Här kan du läsa vår artikel där vi reder ut vad anhörigstöd är och varför det behövs.

Finansiering

Det finns fyra valmöjligheter att kunna finansiera en behandling hos oss.

 1. Privat – om möjligheten finns att bekosta sin behandling själv.
 2. Via arbetsgivaren – via din arbetsgivare kan du få en behandling. Kontakta din närmsta chef eller HR.
 3. Socialförvaltningen – via din kommun kan du ansöka om bistånd till behandling.
 4. Via försäkringar.

Gittan Crafoords stiftelse

Nämndemansgården i Sverige AB samarbetar med Gittan Crafoords stiftelse där det finns möjlighet att ansöka om bidrag till sin behandling.

Läs om Gittan Crafoords stiftelse