Anhörigcenter Mälardalen

Strategiskt stöd för dig som anhörig

Av erfarenhet vet vi att i varje familj där det förekommer missbruk eller beroende drabbas man även som anhörig, vilket är förknippat med en hel del svårhanterliga känslor. Vi erbjuder dels anhörigvecka på Karmansbo, en lantligt belägen kursgård i Mälardalen, och dels anhörigkurs mitt i centrala Stockholm. Om du är anhörig till en patient som gör sin behandling hos oss på Nämndemansgården så ingår anhörigstödet i behandlingen.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till alla över 18 år, oavsett bostadsort, som har eller har haft beroendeproblematik i sin närhet.

 

Stöd & olika program

Alla våra program är anpassade för både medberoende och anhöriga med eller utan en närstående med beroendeproblematik. Du träffar andra anhöriga i en liknande situation och får även introduktion till fristående självhjälpsgrupper för fortsatt stöd och personlig utveckling.

I vårt anhörigstöd arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och talar om frågor kring medberoende och beroende:

  • Hur påverkas man som anhörig?
  • Vem är ansvarig för vad och hur kan man förändra sin egen situation?

Vi försöker skapa hopp och tro om en förändring.

Läs mer om våra olika program Anhörigstöd & medberoende

Läs Personliga berättelser

Anhörigkurs för anhörig, medberoende och vuxna barn i centrala Stockholm

I vår lokal i centrala Stockholm erbjuder vi anhörigkurs som består av tre tillfällen, à tre timmar, där vi träffas i grupp med andra anhöriga.

Enskilda samtal med familje- & beroendeterapeut

Vi erbjuder individanpassade och enskilda samtal med våra specialutbildade terapeuter med mångårig erfarenhet.

 

Syfte & mål

Syftet med anhörigverksamheten är att du som deltagare skall få insikter om hur du blir påverkad av att leva nära en beroende person. Genom att tala med andra i samma situation förstår man att man inte är ensam. Målet är att hitta strategier för att bryta denna påverkan och inse vad man själv kan förändra.

  • Anhöriga från 18 år
  • Anhörigkurs centrala Stockholm
  • Anhörigsamtal
  • Med eller utan anhörig i behandling
  • Medberoende

Kontakt

Telefon 08-33 15 10
Fax 08-612 15 04

Luntmakargatan 94-96, 113 51 Stockholm

Personal

Behandlare/Anhörigterapeut
Åsa Falk
08-33 15 10

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Anhöriga