Anhörigcenter Skåne

Påbörja ditt eget tillfrisknande i vårt anhörigprogram

I en naturskön miljö vid Rönneholms Slott på skånska landsbygden får du hjälp och stöd av våra terapeuter att påbörja ditt eget tillfrisknande. I över 30 år har Nämndemansgården fokuserat på att ge rätt stöd till anhöriga och vi erbjuder olika program och kurser till alla som lever eller har levt med en närstående med beroendeproblematik.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till alla över 18 år i Sverige som har eller har haft beroendeproblematik i sin närhet.

Läs Personliga berättelser

 

Anhörigstöd & olika program

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och talar om medberoende och beroende:  Hur påverkas man som anhörig? Vem är ansvarig för vad och hur kan man förändra sin situation? Vi försöker skapa hopp och tro på en förändring och erbjuder familjeterapi, familjekonferenser och strukturerade program. Vi kan skräddarsy individuella upplägg i samråd med dig och din familj.

Läs mer om Anhörigstöd och våra program program

Anhörigvecka på Rönneholms Slott

Ett alternativ är vårt koncentrerade anhörigprogram förlagt till en vecka med internatboende vid Rönneholms slott. Tillsammans med andra anhöriga deltar du i gruppterapi, föreläsningar och gruppuppgifter ledda av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter. Du får även en introduktion till självhjälpsgrupper där du kan fortsätta ditt tillfrisknande.

Vuxna barn-program

Under en vecka på internatboende vid Rönneholms slott fokuserar du tillsammans med andra deltagare på att bryta den negativa påverkan som din uppväxt har haft på ditt vuxna liv. Ni deltar i gruppterapi ledd av våra terapeuter med spetskompetens inom beroendeproblematik och familjer.

Läs mer om Vuxna barn-programmet här

Enskilda samtal med familje- & beroendeterapeut

Individanpassade och enskilda samtal med våra specialutbildade terapeuter med mångårig erfarenhet erbjuder vi både i centrala Malmö och på Rönneholms Slott.

Schema 2022 Anhörigcenter Skåne

Vuxna Barn

Vecka 20

Vecka 24

Du kan anmäla dig direkt här eller kontakta oss för mer information på familjen@namndemansgarden.se

 

Syfte & mål

Syftet med anhörigverksamheten är att du som deltagare skall få insikter om hur du blir påverkad av att leva nära en beroende person. Genom att tala med andra anhöriga i samma situation förstår man att man inte är ensam. Målet är att hitta strategier för att bryta denna påverkan och inse vad man själv kan förändra.

 

  • Anhörigvecka Rönneholms slott
  • Familjesamtal
  • Anhörigsamtal
  • Med eller utan anhörig i behandling
  • Medberoende
  • Vuxna barn-program

Kontakt

Telefon 0413-544 444
Fax 046-20 75 01

Rönneholms Slott, 241 74 Stehag

Personal

Anhörigterapeut
Anna Rydén
020-20 20 75

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Anhöriga