Familje- och Jourhem Ungdom

Stöd och behandling i tryggt familjehem

Nämndemansgårdens familje- och jourhem erbjuder högkompetenta hem där barn och ungdomar får stöd och behandling i en familjär och trygg atmosfär. Att leva och få omsorg i våra familje- och jourhem innebär ett tryggt vardagsliv, med stabila och nära relationer i hemmiljö. Den placerades behov är grunden för en vardag med till exempel skolgång och en meningsfull fritidssysselsättning.

 

Bedömning

Inför en placering görs alltid en individuell bedömning av klientens problematik och livssituation. Därefter görs en matchning med rätt familjehem för bästa möjliga insats. Placeringens längd varierar efter klientens behov och uppdragsgivarens önskemål. Vid behov kan familjehemmet samordna neuropsykiatrisk bedömning eller utredning.

 

Behovsanpassad matchning

Vi har stor kunskap om och erfarenhet av att arbeta med flera sorters placeringar, som SoL och LVM (Lagen om vård av missbrukare/Socialtjänstlagen). Klientens behov och en hållbar vardag är grunden för vår matchning med rätt behandling och rätt familjehem.

 

Stöd & Behandling

Vi arbetar med att ha ett nära samarbete med skola, uppdragsgivare och den placerades eget familjenätverk. Vid alla placeringar har en familjehemskonsulent det övergripande ansvaret att upprätta en genomförandeplan tillsammans med familjehemmet och den boende för att säkerställa att rätt insats sätts in.

Under vistelsen i familjehem hålls regelbundna nätverksmöten för att säkerställa att genomförandeplanen följs av alla instanser.

 

Vi utreder alla våra familje- och jourhem enligt Socialstyrelsens riktlinjer och de är alla utbildade i beroendeproblematik. Vårt eget arbetslag består av socionomer, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, alkohol- och drogterapeuter, som har dygnet runt-jour för att kunna vägleda och stötta när akuta situationer uppstår. Handledning och vidareutbildning sker regelbundet liksom uppföljning med uppdragsgivaren och familjehemmet. Vi äger hela vårdkedjan vilket ger möjlighet att efter familjehemsvistelse fortsätta till HVB-hem eller utsluss i egen lägenhet.

 

Vill du bli familjehem?

Vi söker ständigt efter familjer till vår verksamhet. Känner du att din familj kan och vill bidra till att ge människor stöd och vägledning i en period i livet? Läs mer

  • Matchning efter behov
  • Nationell räckvidd
  • Familjehem barn & ungdom
  • Stöd i en trygg familj
  • SoL & LVM placeringar
  • Dygnet runt-jour
  • Spetskompetens beroende & samsjuklighet

Kontakt

Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02

Hildur Ottelinsgatan 8, 752 31 Uppsala

Personal

Intresseanmälan och förfrågan
Familjehemsenheten
018-317900
Familjehemskonsulent
Linda Florell
070-197 58 30

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Ungdom