Internat Embla

Behandling för kvinnor med samsjuklighet

Ute på skånska landsbygden intill Rönneholms slott erbjuder vi professionell behandling av kvinnor som lider av olika former av beroenden i kombination med psykisk ohälsa.

Embla rymmer upp till 9 platser och ligger vackert beläget vid Rönneholms slott. En lugn, trygg och naturnära miljö finns möjlighet att fokusera på sin behandling.

Målgrupp

Embla vänder sig till kvinnor med komplex samsjuklighet i åldern 20–54 år från hela landet. Här arbetar vi integrerat med personer som både har ett beroende och en psykiatrisk problematik.

Trygghet och tillit – en förutsättning vid behandling av samsjuklighet

Kvinnor med samsjuklighet har ofta svårt med både relationer och tillit. Embla är en liten enhet som möjliggör att vi kan jobba nära våra klienter och det skapar en trygghet i relationen mellan personal och klient. En trygghet som är helt avgörande för en lyckad behandling.

Studiebesök inför behandling

Vi vill gärna att de kvinnor som vill ha hjälp kommer hit på ett studiebesök om detta är möjligt. Då kan vi göra en personlig intervju i kombination med olika psykologiska tester. Allt för att vi tillsammans skall kunna avgöra om Embla är rätt för klienten.

Så arbetar vi på Embla

 • Vi utgår från att relationsskapande och tillit är förutsättningar för förändringsarbete och tillfrisknande.
 • Vi arbetar i ett tvärprofessionellt team med beroendebehandlare, läkare, sjuksköterska och psykolog.
 • Vi har möjlighet att vid behov göra de utredningar och tester som krävs för att kunna välja rätt behandlingsalternativ. Tillsammans med klienten och beställaren kommer vi fram till ett individuellt behandlingsprogram utifrån tillgänglig evidens.
 • Vi utvärderar behandlingsarbetet löpande, bland annat med hjälp av Feedbackinformerad Terapi (FIT) för att säkerställa individens delaktighet i behandlingen.

Behandlingen baseras på

 • Kognitiv beteendeterapi/DBT
 • Samtal med psykolog och utredningar
 • Individuella veckoscheman
 • Strukturerade individuella samtal
 • Mindfulness
 • Återfallsprevention
 • NADA
 • Gruppsamtal
 • Fysisk aktivitet
 • Psykologisk behandling
 • Trauma baserad missbruksbehandling
 • Prolonged exposure (traumabehandling)

Från behandling – till egen bostad och arbete

Vi kan erbjuda hela vårdkedjan – från grundläggande behandling till boende i egen lägenhet och studier eller arbete.

Anhörigstöd till närstående

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program ingår anhörigstöd till dina närstående i form av en anhörigkurs.

Läs om anhörigstöd och medberoende

 • Kvinnor med samsjuklighet 20–54 år
 • Vi tar emot LARO-patienter
 • Psykologutredning ingår i dygnspriset
 • Team av psykiater/beroendeläkare, sjuk sköterska och psykolog ingår
 • Hög personaltäthet
 • Hela vårdkedjan med utsluss i flera steg
 • Anhörigstöd ingår
 • Husdjur välkomna under placering

Kontakt

Direkt 0413-54 44 05
Övrigt 0761-42 64 00
Fax 0413-54 44 51

Rönneholms Slott, 241 74 Stehag

Personal

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen