Internat Embla

Behandling för kvinnor med samsjuklighet

Ute på skånska landsbygden intill Rönneholms slott erbjuder vi professionell behandling av kvinnor som lider av olika former av beroenden i kombination med psykisk ohälsa.

Embla rymmer sju platser och ligger vackert beläget vid Rönneholms slott. En lugn, trygg och naturnära miljö finns möjlighet att fokusera på sin behandling.

Målgrupp

Embla vänder sig till kvinnor med komplex samsjuklighet i åldern 20–54 år från hela landet. Här arbetar vi integrerat med personer som både har ett beroende och en psykiatrisk problematik.

Trygghet och tillit – en förutsättning vid behandling av samsjuklighet

Kvinnor med samsjuklighet har ofta svårt med både relationer och tillit. På Embla är vi en liten enhet som möjliggör för oss att kunna jobba nära våra klienter. Det skapar en trygghet i relationen mellan personal och klient. En trygghet som är helt avgörande för en lyckad behandling.

Studiebesök inför behandling

För att säkerställa klientens behov och därmed den bästa rehabiliteringen gör vi alltid en individuell bedömning. Vi vill gärna att de kvinnor som vill ha hjälp kommer hit på ett studiebesök om detta är möjligt. Då kan vi göra en personlig intervju i kombination med olika psykologiska tester och beroendetester. Allt för att vi tillsammans skall kunna avgöra om Embla är rätt för klienten.

Så arbetar vi på Embla

 • Vi utgår från ett relationellt förhållningssätt för att skapa en trygghet till sig själv och behandlingspersonalen.
 • Vi arbetar med individuella veckoscheman och erbjuder behandling av missbruk och beteenden både individuellt och i grupp.
 • Vi använder oss av en evidensbaserad praktik med metoder som bland annat affektfokuserad terapi och mindfulness.
 • Vid behov används anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) som tillägg.
 • Vi använder FIT, Feedback informerad terapi, som ett led i behandlingen och för att hålla individens behov i fokus.
 • Vi utgår från ett helhetsperspektiv och arbetar i team av drog- och behandlingsterapeuter, socionom, psykolog, psykiater samt sjuksköterska.
 • Vi har också möjlighet att utföra utredningar under behandlingen, där vårt team med psykolog, behandlingspersonal och läkare tittar på styrkor och svagheter utifrån tester, samtal och även kan ställa diagnoser om några sådana finns.
 • Vi har vaken personal dygnet runt.

Behandlingen baseras på

 • Kognitiv beteendeterapi/DBT
 • Samtal med psykolog och utredningar
 • Individuella veckoscheman
 • Strukturerade individuella samtal
 • Mindfulness
 • Återfallsprevention
 • NADA
 • Gruppsamtal
 • Fysisk aktivitet
 • Psykologisk behandling
 • Trauma baserad missbruksbehandling
 • Prolonged exposure (traumabehandling)

Från behandling – till egen bostad och arbete

Vi kan erbjuda hela vårdkedjan – från grundläggande behandling till boende i egen lägenhet och studier eller arbete.

Anhörigstöd

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program ingår anhörigstöd till dina närstående i form av en anhörigkurs.

 • Samsjuklighet
 • Kvinnor 20-54 år
 • Individuella upplägg
 • Hög personaltäthet
 • Psykologutredningar
 • Liten enhet med 7 platser
 • Hela vårdkedjan som utsluss
 • Anhörigstöd

Kontakt

Direkt 0413-54 44 05
Övrigt 0761-42 64 00
Fax 0413-54 44 51

Rönneholms Slott, 241 74 Stehag

Personal

Platschef
Hanna Norrby
0701-99 17 55

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen