Idamyra Ungdom

Ett tryggt internat för unga män

Idamyra är ett internat idylliskt beläget mellan Enköping och Västerås för unga män i åldern 16 till 23 år. Här kan varje klient arbeta med sig själv, sina relationer och sin beroendeproblematik. Vi fokuserar på individens behov i allt från behandling till att göra honom delaktig och ge honom inflytande i sin genomförandeplan.

 

Målgrupp

Idamyra är en liten enhet för unga män mellan 16 och 23 år och här finns utrymme för varje individs unika behov. Till oss kommer unga män som är omhändertagna enligt LVU/SoL och som har drogproblematik.

 

Kartläggning och vår vårdkedja

Alla behandlingar börjar med en kartläggning och avslutas med en utvärdering. Då varje person får ett helt individuellt behandlingsprogram varierar behandlingstiden.

Vi tillhandahåller även neuropsykiatriska utredningar och har lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser, som till exempel ADHD.

 

Insats och metoder

Vi varierar det pedagogiska upplägget konstant och metoder som används är bland andra MI (motiverande samtal) och ACT (acceptance and commitmernt therapy). Det är vår erfarenhet att unga män med samproblematik behöver varierande typer av inlärning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. Därför är äventyrspedagogiska aktiviteter ett inslag i verksamheten. Vi har jobbat framgångsrikt med samproblematik sedan 2003 och utvecklar kontinuerligt arbetssättet för att kunna upprätthålla en evidensbaserad praktik.

 

Behandling

Programmet består av hela vårdkedjan, från grundläggande beroendebehandling till boende i egen lägenhet, studier eller arbete. Behandlingen vilar på 12-stegsprogrammets principer och Idamyras kombination av behandling av drogproblematiken och annan psykisk ohälsa är vår specialitet. Alla genomförandeplaner bygger på varje klients egen uppfattning av sina behov och mål, då vi vet att delaktighet är viktigt för att uppnå en bestående förändring.

 

Behandlingsmål

Målet är att grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier för att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet.

 

Anhörigstöd

Vi erbjuder ett starkt anhörigstöd i form av möjligheter till familjevecka, terapi eller andra program för anhöriga. Syftet med programmen är att hitta nya strategier och nycklar att applicera i vardagen och komma ur sin ur sin känslomässiga frustration. Att lära sig att hjälpa sig själv och sitt barn på ett nytt och sunt sätt.

För att läsa mer om våra anhörigprogram klicka här.

  • Internatbehandling
  • Unga män mellan 16 och 23 år
  • Metoder som MI & ACT
  • Alkohol- & drogproblematik
  • Neuropsykiatriska utredningar
  • Spetskompetens inom parallella diagnoser som ADHD
  • Anhörigstöd

Kontakt

Direkt 0171-234 50
Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02
Växel 020-20 20 75
Fax 0171-44 81 05

Tillinge Tallmyra 2, 745 94 Enköping

Personal

Placeringskoordinator / Kundansvarig Offentlig sektor
Andreas Persson
073-068 32 00
Föreståndare
Ken Strömberg
0706-43 83 25

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Ungdom