Rehabcenter Göteborg

Brett utbud av rehabilitering i Göteborg

På Kungsgatan i centrala Göteborg ligger ett av våra rehabcenter. Här erbjuder vi hela skalan av behovsanpassade behandlingsinsatser i öppen form ­– från riskbruk till beroende. Vi som arbetar här är erfarna alkohol- och drogbehandlare, i många fall med akademisk utbildning. Vår verksamhet kännetecknas av ett professionellt förhållningssätt och bemötande där vi utgår från vem du är och hur vi kan hjälpa dig utifrån dina förutsättningar.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till alla vuxna från 18 år som har någon sorts relation till alkohol, droger och/eller spel.

 

Bedömning/Kartläggning

Vi gör en grundlig bedömning i flera steg och tar därefter fram ett förslag på en individuell behandlingsplan. Varje människa är unik och har ett behov av att vara delaktig och ha inflytande över den hjälp hon eller han tar emot.

 

Metod

Vår behandling är ett KBT-baserat (Kognitiv beteendeterapi) program med 12-stegsprogrammets principer som grund ­– metoder som är väl beprövade.

 

Behandling

Vi erbjuder öppenbehandling både enskilt och i grupp som kan genomföras med olika frekvens och under varierande tidsperioder. Fördelen med öppenbehandling är att man bjuder in vardagen i behandlingen och vice versa. Vi kan även erbjuda flexibla och anpassade lösningar. Ibland är kombinationen av kortare internatbehandling och öppenbehandling på hemorten en bra lösning.

Högintensiv öppenbehandling

Pågår vardagar mellan klockan 9 och 12. Behandlingsprogrammet är strukturerat med schemalagda inslag som föreläsningar, kombinerat med individuella uppgifter i syfte att komma till avgörande insikter och kunskaper för att kunna skapa förutsättningar för ett liv med meningsfullhet och livskvalitet. Efter avslutad insats följer en 11 månader lång efterbehandling.

Lågintensiv öppenbehandling

Den här behandlingen vänder sig till dig som har ett fungerande socialt nätverk och/eller en fast förankring i arbetslivet och som har, eller riskerar att utveckla, ett beroende.

20-veckorsprogrammet består av gruppterapi en gång i veckan, eftermiddag eller kvällstid, och riktar sig främst mot riskbruk. Tanken är att man ska kunna leva som vanligt även om man deltar i en behandlings-/rehabiliteringsinsats samt att ny kunskap ska integreras i vardagen.

40-veckorsprogrammet innehåller samtliga delar i 20-veckorsprogrammet och kompletteras med mer individuella uppgifter. Om du  startar i 20-veckorsprogrammet men upplever ett större behov av hjälp är det enkelt att fortsätta in i 40-veckorsprogrammet.

Individuell behandling

Vänder sig till dig som föredrar enskild behandling framför gruppbaserad behandling och består av enskilda samtal med alkohol- och drogbehandlare eller psykoterapeut.

Behandlingsmål

Målet är att kunna leva utan beroende och ha ett fungerande liv i relation till anhöriga, arbete och nätverk utan negativa konsekvenser. Att varje individ upplever sig att ha fått ett bättre liv.

 

Anhörigstöd till dina närstående

För dig som går en högintensiv- eller internatbehandling ingår anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs eller en anhörigkurs i Stockholm.

  • Vuxna män och kvinnor från 18 år
  • 2 till 8 månaders behandling
  • Spelbehandling
  • Återfallsbehandling
  • Individuella samtal
  • Efterbehandling
  • Anhörigstöd

Kontakt

Direkt 031-711 55 10

Kungsgatan 12, 411 19 Göteborg

Personal

Case Manager/Kundansvarig
Thomas Lundblad
020-20 20 75
Case Manager
Joakim Wimmercranz
020-20 20 75
Tf. Platschef
Annica Henriksson
0703-74 75 00

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen