Rehabcenter Göteborg

Brett utbud av öppenbehandling inom riskbruk och beroende

På Kungsgatan i centrala Göteborg erbjuder vi hela skalan av behovsanpassade behandlingsinsatser i öppen form ­– från riskbruk till beroende inom alkohol, droger, läkemedel eller spel.  Fördelen med en öppenbehandling är att du kan upprätthålla både ditt privat- och yrkesliv under behandlingen samt att vardagens utmaningar integreras som en del i din behandlingsprocess.

Vi som arbetar här är erfarna alkohol- och drogbehandlare, i många fall med akademisk utbildning. Vår verksamhet kännetecknas av ett professionellt förhållningssätt och bemötande där vi utgår från vem du är och hur vi kan hjälpa dig utifrån dina förutsättningar.

Vid frågor kontaktar du oss direkt på 020-20 20 75 eller info@namndemansgarden.se!

 

Bedömning innan påbörjad behandling

Innan en eventuell behandlingsinsats gör vi alltid en individuell bedömning där vi tittar på sammanhanget och din hela livssituation. Vi kartlägger beroendeproblematiken och matchar en behovsanpassad behandling som passar dig. Vi erbjuder även olika typer av fördjupade tjänster som komplement till din behandling.

För dig som går en hög- eller lågintensiv samt internatbehandling ingår anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs.

 

Öppenbehandling – beroende inom alkohol, droger eller läkemedel

Majoriteten som har ett alkohol- eller drogberoende befinner sig i arbetslivet och har en tillvaro som liknar alla andras. Att kunna upprätthålla sitt arbete under rehabiliteringen är för många en enorm fördel. Hos oss erbjuder vi två olika former av behandling; högintensiv eller lågintensiv.

Vad ingår i behandlingarna?

 • Behandling under vardagar
 • Behandling i grupp
 • Individuella uppgifter
 • Möjlighet till enskilda samtal
 • Inslag av KBT och MI
 • Introduktion till 12-stegsprogrammet
 • Efterbehandling (endast högintensivbehandling)
 • Anhörigstöd till dina närstående i form av en digital anhörigkurs.

Högintensiv

Behandlingsprogrammet är strukturerat med schemalagda inslag som föreläsningar, kombinerat med individuella uppgifter i syfte att komma till avgörande insikter och kunskaper för att kunna skapa förutsättningar för ett liv med meningsfullhet och livskvalitet. Programmet pågår mellan kl. 09 – 12 på måndagar, onsdagar och fredagar. Efter avslutad behandling följer en 11 månader lång efterbehandling.

Lågintensiv

Lågintensiv 20-veckor

Behandlingen består av gruppterapi en gång i veckan och riktar sig främst mot riskbruk. Tanken är att man ska kunna leva som vanligt även om man deltar i en behandlings-/rehabiliteringsinsats samt att ny kunskap ska integreras i vardagen.

Lågintensiv 40-veckor

Behandlingen innehåller samtliga delar i 20-veckorsprogrammet och kompletteras med mer individuella uppgifter. Om du startar i 20-veckorsprogrammet men upplever ett större behov av hjälp är det enkelt att fortsätta in i 40-veckorsprogrammet.

 

Öppenbehandling – spelberoende

Du som behöver hjälp med ditt spelberoende kan delta i vårt strukturerade spelprogram som vi bedriver i grupp eller enskilt under dagtid. Din inre process pågår dygnet runt och under behandlingen får du stöd från oss för att upprätthålla ditt privat- och yrkesliv.

Vad ingår i behandlingen?

 • Evidensbaserad och strukturerad behandling
 • Baserad på KBT och MI
 • Individuell behandling
 • Anhörigstöd till dina närstående i form av en digital anhörigkurs.

Om vi bedömer att ytterligare insatser skulle ge dig och din rehabilitering bättre förutsättningar kan vi erbjuda olika tjänster som till exempel fördjupad behandling eller enskilda samtal.

 

HAP (haschavvänjningsprogrammet)

Vad är HAP?

HAP (haschavvänjningsprogrammet) är ett manualbaserat avvänjningsprogram som syftar till att stödja personer genom abstinentfaser och effekter av cannabisanvändning. Programmet tar hänsyn till hur en person kan påverkas av regelbundet cannabisbruk och vad som händer när man slutar bruka.

Vilka riktar sig programmet mot?

Det här programmet är skräddarsytt för dig som är över 18 år och känner att det är dags att bryta med cannabis, oavsett om du upplever ett beroende eller har märkt att ditt tänkande påverkats.

Din personliga plan – upplägg

18 enskilda sessioner tillsammans med beroendeterapeut över en period på 6-8 veckor. När programmet är slut är vår resa tillsammans inte över. Vi erbjuder individuell uppföljning efter programmet.

Tre faser:

 • Medicinsk fas (vecka 1-2): Förstå de direkta medicinska konsekvenserna av cannabis.
 • Mentalt fokus (vecka 3-4): Här fokuserar vi på hur ditt psykiska mående påverkas av cannabis
 • Social fas (vecka 5-6): Få verktygen för att undvika återfall och bygga en stöttande omgivning.

Metod: Manualbaserad behandlingsprocess med inslag av KBT + MI.

 

Enskilda samtal

Ibland finns det en osäkerhet kring om det finns en problematik inom riskbruk eller beroende. Tillsammans med en terapeut utforskar ni hur just din situation, förutsättningar och motivation ser ut. Målet är att se över om det finns en problematik och en eventuell behandlingsinsats.

 

Anhörigkurs i Göteborg

Vår anhörigkurs är ett kortfattat program där vi träffas för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

Programmet innehåller:

 • Tre föreläsningar
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik samt hur en frigörelseprocess kan se ut.

Följande ingår:

 • Tillgång till föreläsningar och material
 • Tre träffar fördelat över tre eftermiddagar

 

Finansiering

Det finns tre olika valmöjligheter att kunna finansiera en behandling hos oss:

 1. Privat – om möjligheten finns att bekosta sin behandling själv.
 2. Via arbetsgivaren – via din arbetsgivare kan du få en behandling. Kontakta din närmsta chef eller HR.
 3. Via försäkringar.
 • Män och kvinnor över 18 år
 • Alkohol- och drogberoende
 • Spelberoende
 • Läkemedelsberoende
 • I grupp eller enskilt
 • Efterbehandling
 • Anhörigkurs
 • Utbildning och rådgivning

Kontakt

Växel 020-20 20 75

Kungsgatan 12, 411 19 Göteborg

Personal

Platschef
Christina Larsson
0708-14 69 51
Case Manager
Joakim Wimmercranz
020-20 20 75
Behandlare
Jonny Bengtsson
031-730 54 72
Behandlare
Niklas Ahlberg
031-303 75 74

Kontakta oss
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen