Rehabcenter Jönköping

Agera i tid för frihet från beroende  

I våra lokaler i Jönköping erbjuder vi lågintensiva rehabiliteringsprogram utvecklade för att bromsa alkoholens eller drogens negativa inverkan på livet. Vi vet att ju tidigare man agerar desto mindre blir konsekvenserna på nära relationer och arbete. Fördelen med det lågintensiva upplägget är att du kan fortsätta att arbeta som vanligt och ha kvar din sociala förankring.

 

Målgrupp

20-veckorsprogrammet vänder sig till vuxna män och kvinnor från 18 år som har fungerande sociala nätverk och/eller en fast förankring i arbetslivet och som har, eller riskerar att utveckla, ett alkoholproblem eller alkoholberoende. Vårt program vänder sig till dig som är orolig för relationen till alkohol eller andra droger.

40-veckorsprogrammet vänder sig till vuxna män och kvinnor från 18 år som har fungerande sociala nätverk och/eller en fast förankring i arbetslivet och som har utvecklat ett beroende till alkohol, läkemedel eller andra droger.

 

Bedömning & kartläggning

Ett viktigt första steg är att göra en bedömning och kartläggning för att kunna föreslå rätt insats. Ett första samtal i denna bedömningsprocess görs av alkohol-/drogterapeut. Denna intervju baseras på etablerade testformulären AUDIT/DUDIT samt ett antal frågor som används inom Nämndemansgården rörande alkohol- och drogkartläggning, psykisk status samt social bakgrundshistoria.

 

Metod

Vi erbjuder en individuellt anpassad behandling som grundas i den initiala bedömningen. Precis som Nämndemansgårdens övriga behandlingar bygger den lågintensiva behandlingen på väl beprövade behandlingsmetoder med både 12-stegsbaserade insatser och med inslag av t ex KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (motiverande samtal).

 

Behandling

20-veckorsprogrammet  består av gruppterapi en gång i veckan under 20 veckor. Varje grupptillfälle är tre timmar. För de deltagare som har ytterligare hjälpbehov vid t ex sorg, stress, ångest eller annat kan gruppterapin kompletteras med terapi i enskilda samtal.

40-veckorsprogrammet innehåller samtliga delar i 20-veckorsprogrammet och kompletteras med mer individuella uppgifter.

 

Behandlingsmål

Man ska kunna leva utan beroende och ha ett fungerande liv i relation till anhöriga, arbete och nätverk utan negativa konsekvenser. Det viktigaste målet är att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv – i frihet från beroende.

 

Anhörigstöd till dina närstående

För dig som går en högintensiv- eller internatbehandling ingår anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs eller en anhörigkurs i Stockholm.

  • Lågintensiv behandling
  • Anhörigstöd
  • Enskilda samtal
  • Digital efterbehandling
  • Utbildning & Rådgivning

Kontakt

Växel 020-20 20 75

Besöksadress: Smedjegatan 22, 553 20 Jönköping

Postadress: Södra Strandgatan 19, 553 20 Jönköping

Personal

Case Manager/Kundansvarig
Anna Stavréus
0726-44 62 14
Tf. Platschef
Annica Henriksson
0703-74 75 00

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen