Rehabcenter Kristianstad

Kombinera rehabilitering med arbete

I centrala Kristianstad erbjuder vi arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram för alkohol-, drog- och/eller spelrelaterade problem. Vi vet att ju tidigare man agerar desto mindre blir konsekvenserna på såväl nära relationer som arbete. Med våra rehabiliteringsprogram fortsätter du arbeta som vanligt och har kvar din sociala förankring.

 

Målgrupp

Män och kvinnor från 18 år som har fungerande sociala nätverk och/eller en fast förankring i arbetslivet och som har, eller riskerar att utveckla, ett beroende.

 

Bedömning/Kartläggning

En bedömning består av en kartläggning av alkohol-, drog- och/eller spelanvändande, social situation samt den psykiska och fysiska hälsan. Bedömningen är nödvändig för att kunna möta ett problem med rätt nivå av hjälp och därmed öka möjligheten till ett bra resultat.

 

Metod & behandling

Vi erbjuder individuellt anpassad behandling, både enskilt och i grupp, som bygger på 12-stegsprogammets principer – metoder som är väl beprövade.

Lågintensiv öppenbehandling

20-veckors programmet består av gruppterapi en gång i veckan, förlagd till eftermiddagar och kvällar, och riktar sig främst mot riskbruk. Tanken är att man ska kunna leva som vanligt även om man deltar i en behandlings-/rehabiliteringsinsats samt att ny kunskap ska integreras i vardagen.

40-veckorsprogrammet innehåller samtliga delar i 20-veckorsprogrammet och kompletteras med mer individuella uppgifter.

Om du startar i 20-veckorsprogrammet men upplever ett större behov av hjälp är det enkelt att fortsätta in i 40-veckorsprogrammet.

Individuell behandling

Vänder sig till dig som föredrar enskild behandling framför gruppbaserad behandling och består av enskilda samtal med alkohol- och drogbehandlare eller psykoterapeut.

 

Behandlingsmål

Målet är att kunna leva utan att riskera att utveckla ett beroende samt ha ett fungerande liv i relation till anhöriga, arbete och nätverk utan negativa konsekvenser. Att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv.

 

Anhörigstöd till dina närstående

För dig som går en högintensiv- eller internatbehandling ingår anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs eller en anhörigkurs i Stockholm.

  • Vuxna män och kvinnor från 18 år
  • 4 till 8 månaders behandling
  • Enskilda samtal
  • Spelbehandling
  • Anhörigstöd

Kontakt

Direkt 044-140 99 10

Östra Boulevarden 34, 291 31 Kristianstad

Personal

Behandlare
Thomas Thorén
0701-99 30 20
Platschef
Annica Henriksson
0703-74 75 00
Case Manager
Katarina Hallenborg
020-20 20 75
Case Manager
Malin Persson
020-20 20 75

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen