Rehabcenter Norrland

Bli fri från ditt beroende samtidigt som du arbetar

I centrala Umeå erbjuder vi olika former av behandling mot både riskbruk och beroende av alkohol, droger, läkemedel och spel. Här fokuserar vi också på anhöriga och medberoende och erbjuder kurser eller annat stöd där du får träffa andra i liknande situation.

Vi erbjuder även rådgivning i rehabiliteringsfrågor till chefer, socialtjänst och företagshälsovård samt föreläsningar och utbildningar.

Öppenbehandling – behåll ditt vardagsliv

Vi erbjuder två olika behandlingsupplägg – lågintensiv gruppbehandling eller enskilda samtal. Fördelen med öppenbehandling på hemorten är att den ger dig möjlighet att upprätthålla både ditt yrkes- och privatliv. Vardagens utmaningar blir på så vis en integrerad del av en öppenbehandling. Du kan vara sjukskriven i olika grad under behandlingen.

Lågintensiv

Gruppbehandlingen sker under en eftermiddag i veckan och vi erbjuder två olika program.

 • Lågintensiv 20 veckor, för dig med ett riskbruk
 • Lågintensiv 40 veckor, för dig med ett beroende

Vad ingår i behandlingarna?

 • Behandling under vardagar
 • Behandling i grupp med individuella uppgifter
 • Individuella uppgifter
 • Möjlighet till enskilda samtal
 • Inslag av KBT och MI
 • Möjlighet till digitala lösningar
 • Introduktion till 12-stegsprogrammet
 • Anhörigstöd till dina närstående i form av anhörigkurs eller anhörigvecka

Behandling av spelberoende

Du som behöver hjälp med ditt spelberoende kan delta i vårt strukturerade spelprogram som vi bedriver i grupp eller enskilt under dagtid. Din inre process pågår dygnet runt och under behandlingen får du stöd från oss för att upprätthålla ditt privat- och yrkesliv.

Om vi bedömer att ytterligare insatser skulle ge dig och din rehabilitering bättre förutsättningar kan vi erbjuda olika tjänster som till exempel fördjupad behandling eller enskilda samtal.

Vad ingår i behandlingen?

 • Evidensbaserad och strukturerad behandling
 • Baserad på KBT och MI
 • Individuell behandling
 • Anhörigstöd i form av anhörigkurs eller anhörigvecka

Enskild behandling och samtal

Ibland är det nödvändigt att göra sin behandling enskilt, både som beroende och anhörig. Det kan handla om att gruppbehandling upplevs problematiskt eller att du har ett behov av anonymitet.

Anhörigstöd till dina närstående

För dig som går en högintensiv- eller internatbehandling ingår anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs eller en anhörigkurs i Stockholm.

 • Alkohol- och drogberoende
 • Spelberoende
 • Läkemedelsberoende
 • Män och kvinnor över 18 år
 • I grupp eller enskilt
 • Efterbehandling
 • Anhörigstöd
 • Utbildning och rådgivning

Kontakt

Direkt 010-405 26 17

Rådhusesplanaden 5 B, 903 28 Umeå

Personal

Platschef
Christina Larsson
0708-14 69 51
Case Manager/Behandlare
Ann Söderholm
0701-99 12 85

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen