Rönneholm Unga kvinnor

Trygg miljö för unga kvinnors behandling

I en lugn miljö på Rönneholms Slott utanför skånska Eslöv finns vårt internat för kvinnor där vi också arbetar med unga kvinnor 17-24 år i ett separat behandlingsprogram. Här får man stöd att jobba med sig själv, sina relationer och sin drogproblematik. Genom ett nära samarbete med våra övriga enheter har vi tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser.

 

Målgrupp

Behandlingen vänder sig till unga kvinnor 17-24 år från hela Sverige. Vi arbetar med en mindre grupp för att skapa en trygg och personlig miljö. Vårt uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men vi hjälper även till med att hitta lösningar för den som söker sig hit som privatperson.

 

Bedömning/Kartläggning

Vårdbehovet hos unga kvinnor är ofta komplext och för att säkerställa kvinnans behov och därmed den bästa rehabiliteringen görs alltid en individuell bedömning. Vi vill gärna att kvinnan kommer hit på ett studiebesök och för en personlig intervju i kombination med vissa psykologiska tester och beroendetester.

 

Metod

Vi ser det som nödvändigt att kombinera behandling med fokus på drogproblematiken och stöd och behandling för alla andra behov man har i denna fas i livet. Varje ung kvinnas bedömning och program mynnar ut i en individuell genomförandeplan som bygger på individens egna uppfattningar av sina behov och mål då vi vet att delaktighet och inflytande är viktigt för att kunna uppnå en bestående förändring.

 

Behandling

Behandlingen är 12-stegsbaserad och har en systemisk grund. Vårt anpassade program tar hänsyn till yngre kvinnors större behov av tempo och variation. Det har omväxlande behandlingsinslag med tät och individanpassad personalkontakt, fokus på utvecklingspsykologiska processer samt ett större utbud av pedagogiska aktiviteter.

Vissa delar görs tillsammans med Rönneholms behandling för äldre kvinnor då vi ser positiva effekter av det för båda målgrupperna.

 

Behandlingsmål

Målet är att skapa och grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet.

 

Anhöriga & Medberoende

Nämndemansgårdens anhörigcenter finns på området och vi ordnar regelbundet Anhörigveckor. Som anhörig drabbas man såväl känslomässigt som socialt och kämpar ofta med en vardag med ständig oro, frustration och ilska. Att delta i Anhörigstöd handlar mycket om att hjälpa sig själv och förstå att det bidrar till att återupprätta en fungerande, sund relation med familjemedlemmen.

 

På Rönneholms kvinnobehandling finns det också möjlighet för ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi. Det är en metod som utvecklats specifikt för unga människor med depression och nedstämdhet. Den är manualbaserad och utprovad i flera studier med lovande resultat.

 

Länk till vårt anhörigcenter

  • Unga kvinnor 17-24 år
  • Mindre grupper
  • Individuella anpassningar
  • Praktik
  • Hela vårdkedjan
  • Anknytningsbaserad familjeterapi

Kontakt

Telefon 0413-54 42 22

Rönneholms Slott, 241 74 Stehag

Personal

Föreståndare
Annelie Lindstedt
0726-44 84 42
Platschef
Martina Malmström
0727-38 39 00
Enhetskoordinator
Stiina Koivunen
0413-54 42 22

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Ungdom