Internat Rönneholm Unga kvinnor

Trygg miljö för unga kvinnor i behandling

På vackert belägna Rönneholms Slott utanför skånska Eslöv finns vårt behandlingshem för kvinnor med alkohol- och drogproblem. Ofta är beroendet en del av en bredare social problematik och många av de som kommer till oss saknar ett arbete. Genom nära samarbete med våra övriga enheter har vi tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser.

 

Målgrupp

Vi hjälper unga kvinnor från 17 år upp till 20 i vårt ung kvinna-program. Vi vänder oss även till kvinnor från hela Sverige i vuxen ålder. Vårt uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men det går även bra att kontakta oss som privatperson, arbetsgivare eller anhörig.

 

Bedömning och kartläggning

För att säkerställa klientens behov och därmed den bästa rehabiliteringen görs alltid en individuell bedömning. Vi vill gärna att klienten kommer hit på ett studiebesök och för en personlig intervju i kombination med vissa psykologiska tester och beroendetester.

 

Vår metod

Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori. Mellanmänsklig anknytning och fysisk, psykologisk och social uppbyggnad är centrala delar av behandlingen för att nå ett kvalitativt liv. Förutom den dagliga verksamheten är identifikation med andra personer i en liknande livssituation viktiga inslag i behandlingen. Vi ger även möjlighet att delta i självhjälpsgrupper.

 

Behandling

Grundbehandlingen varar oftast i tre till sex månader. Vi vet att tillfrisknandet tar tid och vi vill vara med för att på olika sätt hjälpa och stödja under hela processen.

Programmet kan bestå av hela vårdkedjan – från grundläggande behandling av beroendet inklusive stöd till boende, studier eller arbete.

Vi arbetar i mindre grupper för att skapa en trygg och personlig miljö. Behandlingen bygger på gruppsamtal och individuella samtal med behandlare. De unga kvinnorna träffar också samtalsterapeut en gång i veckan.

I unga kvinnor programmet ingår också egna fritidsaktiviteter två till tre gånger i veckan.

Fokusområden Kvinnobehandling Rönneholm

 • Individuella veckoscheman
 • Föreläsningar och gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Mindfulness
 • Temaveckor tex hälsa, affekter och känslor, beroende
 • Fokusveckor med inriktning på affekter, anknytning eller kriminalitet
 • Särskilda grupper för unga kvinnor
 • Samtalsterapi för unga kvinnor
 • Fysisk aktivitet och möjlighet till yoga
 • Naturskön omgivning
 • Öronakupunktur (NADA)
 • Möjlighet till samtal med psykolog och utredningar
 • Gravida klienter kan tas emot

 

Behandlingsmål

Vårt mål är att alla som gör en behandling hos oss ska få ett ökat medvetande kring sig själv och sin problematik. Att inse vilka valmöjligheter som finns, individens eget ansvar samt betydelsen av nära relationer till andra människor.

 

Anhörigstöd

För dig som internatbehandling ingår anhörigstöd i form av en anhörigkurs.

 

 

 • Individuella anpassningar
 • Hela vårdkedjan
 • Unga kvinnor från 17 år upp till 20
 • Praktik
 • Mindre grupper
 • Anhörigstöd

Kontakt

Direkt 0413-54 42 22
Fax 0413-54 41 11

Rönneholms Slott, 241 74 Stehag

Personal

Platschef
Marie Åberg Lang
0726-44 84 42
Enhetskoordinator
Stiina Koivunen
0413-54 42 28

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Ungdom