Familje- och Jourhem Vuxna

Individuella behov matchas med rätt familjehem

Nämndemansgården erbjuder erfarna familje- och jourhem med spetskompetens inom beroende- och missbruksproblematik. Här ges stöd och behandling i ett mindre sammanhang med en familjär och trygg atmosfär. Vi utreder alla våra familje- och jourhem enligt Socialstyrelsens riktlinjer och vår legitimerade personal stöder dem med dygnet runt-jour. På så sätt kan vi garantera ett tryggt och säkert boende

 

Bedömning/Kartläggning

Inför en placering görs alltid en individuell bedömning av klientens problematik och livssituation. Bedömningen ligger till grund för matchning av den sökandes behov med rätt behandlingsinsats och intensitet.

Placeringens längd varierar efter klientens behov. Vid behov kan familjehemsenheten samordna neuropsykiatrisk bedömning eller utredning.

 

Behovsanpassad matchning

Klientens behov och en hållbar vardag är grunden för vår matchning med rätt behandling och rätt familjehem. I våra familjehem får man stöd i att bibehålla sin nykterhet och drogfrihet och hjälp med att hitta meningsfull sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier. Här ges även stöd för en fungerande vardag med till exempel kosthållning, rutiner och struktur.

Vi har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta med flera sorters placeringar, som SoL och LVM (Lagen om vård av missbrukare/Socialtjänstlagen).

 

Stöd & Behandling

Vi utreder alla våra familje- och jourhem enligt Socialstyrelsens riktlinjer och de är alla utbildade i beroendeproblematik. Vårt arbetslag består av socionomer, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, alkohol- och drogterapeuter och har dygnet runt-jour för att kunna vägleda och stötta när akuta situationer uppstår. Handledning och vidareutbildning sker regelbundet liksom uppföljning med uppdragsgivaren och familjehemmet. Vi äger hela vårdkedjan och kan garantera långsiktighet.

 

Vill du bli familjehem?

Vi söker ständigt efter familjer till vår verksamhet. Känner du att din familj kan och vill bidra till att ge människor stöd och vägledning i en period i livet? Läs mer

  • Matchning
  • Nationell räckvidd
  • Familje- & jourhem vuxen
  • Stöd i en trygg familj
  • SoL och LVM placeringar
  • Dygnet runt-jour
  • Spetskompetens beroende & samsjuklighet

Kontakt

Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02

Hildur Ottelinsgatan 8, 752 31 Uppsala

Personal

Föreståndare Familjehem
Andreas Persson
073-068 32 00
Familjehemskonsulent
Anna Rydén
0726-44 26 10
Familjehemskonsulent
Moa Carlstedt
072-531 14 23

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen