Stödboende Ungdom

Stöd för en nykter och drogfri vardag

Ida stödboende och utsluss ungdom är ett alternativ för unga män som efter en primärbehandling behöver hjälp med att komma igång med en fungerande vardag. Det är även ett alternativ för dem som inte har ett boende eller vill byta bostadsort om det finns svårigheter i den tidigare. Vi stödjer klienterna i vardagen och med att använda de verktyg de fått med sig från behandlingen.

 

Målgrupp

Vår verksamhet riktar sig till unga män från hela landet, främst i åldrarna 18-22 år, som har olika former av missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi erbjuder socialtjänster möjlighet att placera klienten i stödboendet för fortsatt vård och en chans att börja om sin resa med andra förutsättningar och på en ny ort.

 

Bedömning & Kartläggning

Bedömning om matchning görs oftast av Socialtjänsten och i samråd med det HVB-hem där klienten befinner sig. Personal från Ida utsluss brukar i regel träffa ungdomen på HVB-hemmet för ett samtal om tankar och funderingar inför framtiden. Där går vi igenom olika typer av mål, inställningar och framför allt varför placeringen är lämplig utifrån klientens perspektiv. Vi kartlägger individens behov och planerar för hur den första tiden i utsluss kommer att se ut.

 

Metod & Behandling

Vi har ett 12-stegsinspirerat upplägg med enskilda samtal där fokus ligger på att fungera i vardagen och att se vilka svårigheter som kan uppstå på vägen. Vi arbetar målinriktat efter vårdplanen och skapar genomförandeplaner utifrån Socialtjänstens och klientens egna önskemål eftersom det är han som ska genomföra dem.

Vi arbetar efter principerna gemenskap, relationer, ansvar, empati och brottsförebyggande beteende. Målet med placeringen är alltid att klienten ska bli självförsörjande, alternativt bygga upp fungerande nätverk till föräldrahemmet, samtidigt som han fortsätter vara nykter och drogfri.

  • Stödboende män 16-20 år
  • Utsluss män 21-25 år
  • Individanpassad tidsplanering
  • Individanpassade sysselsättningsmål, utbildning alternativt arbete/praktik

Kontakt

Direkt 010-252 98 33
Fax 017-19 30 46

Ida stödboende och utsluss
Stohagsvägen 37 A NB, 724 65 Västerås

Personal

Föreståndare
Katarina Krusell
0726-44 09 50

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Ungdom