Behandlingshem The Drawing Room

Rehabilitering när den sociala förankringen är stark

The Drawing Room är ett personligt och unikt behandlingshem vid Motala ströms utlopp. Vi riktar oss mot individer med en stark förankring i arbetsliv och/eller socialt nätverk, som har utvecklat ett missbruk eller ett beroende av alkohol, tabletter, narkotika eller spel. Gamla Herrgårdens interiör genomsyras av konst och litteratur och här fokuserar vi på en intim och individanpassad behandling.

 

Målgrupp

The Drawing Room riktar sig till kvinnor och män från 18 år som har utvecklat ett beroende eller upplever sig ha problem. Det är människor som trots ett ofta på ytan ordnat liv ändå har förlorat fotfästet i någon form av missbruk.

 

Bedömning/Kartläggning

För att säkerställa individens behov, och därmed den bästa rehabiliteringen, görs alltid en individuell bedömning utifrån en skattningsskala. Vid inskrivning genomförs en läkarundersökning samt psykologiska tester så att rehabiliteringen kan anpassas efter individuella behov på bästa möjliga sätt.

 

Metod och behandling

Vistelsen på The Drawing Room pågår i 28 dagar. En tid som har visat sig rimlig utifrån det fokus som behövs på problemet och den tid man har att investera. Behandlingen sker i en mindre grupp med max 8 klienter åt gången. Upplägget är anpassat för att klienterna ska kunna använda sin tid så effektivt som möjligt och för att grupptillhörigheten ska kunna bibehållas på bästa tänkbara sätt när man återvänder hem.

Under vistelsens slutfas lägger vi tillsammans en plan för hur förändringen på bästa sätt ska fortsätta.  Den vidare kontakten med oss skräddarsyr vi genom en kombination av en digital lösning samt en personlig kontakt. Vanligtvis är den individuella behandlingsprocessen över 1 år från att man anländer The Drawing Room. En kortare och effektiv period på följt av en individuellt anpassad kontakt över resten av tiden. Vi följer med dina behov mer än att du ska behöva anpassa dig till ett fast upplägg.

Hur går det till

Din tid hos oss är individuellt anpassad. Varje moment leds av utbildade specialister. Dagarna ägnas åt föreläsningar, ett enskilt behandlingsprogram som du har stöd i samt hälsorelaterade aktiviteter. Allt vi gör bygger på att stärka din psykiska, fysiska och sociala hälsa. Allt för att du ska återta ett meningsfullt liv som inte kontrolleras av destruktiva beteenden.

 

Efterbehandling

Vi prioriterar en flexibilitet inför klientens specifika situation och en snabb återgång till arbete. Hos oss möter individen ett team med hög kompetens och lång erfarenhet. I slutfasen av rehabiliteringen läggs fokus på individens agerande vid hemkomst och en interaktiv efterbehandling skräddarsys utifrån individens behov.

 

Behandlingsmål

Vårt mål är att individen med sin nya kunskap ska se beroendets negativa konsekvenser, och med sin insikt och nya verktyg ska tänka, känna, agera och hantera sina problem i vardagliga situationer annorlunda.

 

Anhörigstöd

Vår erfarenhet visar att de anhöriga mår minst lika dåligt av att leva med någon som lider av ett beroende som att vara aktiv i ett beroende. Därför lägger vi, via vår kurator och våra samordnare, stor kraft vid att hjälpa anhöriga, närstående och arbetsgivare med behov av stöd och samtal.

 

För mer information besök vår webbplats www.thedrawingroom.se

  • 28 dagars rehabilitering
  • Skräddarsydd efterbehandling
  • Behandlingsmatchning
  • Etablerad socialt och yrkesmässigt
  • Internatboende
  • Max 8 boende
  • Män och kvinnor
  • Klientintegritet
  • Alkohol, substans- och spelberoende

Kontakt

Direkt 011-540 70
Växel 020 - 20 20 75

Gamla Herrgården, 617 92 Norsholm

Personal

Platschef
Christina Larsson
0708-14 69 51

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen