Internat The Drawing Room

Rehabilitering när den sociala förankringen är stark

The Drawing Room är ett personligt och unikt behandlingshem vid Motala ströms utlopp. Vi riktar oss mot individer med en stark förankring i arbetsliv och/eller socialt nätverk, som har utvecklat ett missbruk eller ett beroende av alkohol, tabletter, narkotika eller spel. Gamla Herrgårdens interiör genomsyras av konst och litteratur och här fokuserar vi på en intim och individanpassad behandling.

 

Målgrupp

The Drawing Room riktar sig till kvinnor och män från 18 år som har utvecklat ett beroende eller upplever sig ha problem. Det är människor som trots ett ofta på ytan ordnat liv ändå har förlorat fotfästet i någon form av missbruk.

 

Bedömning/Kartläggning

För att säkerställa individens behov, och därmed den bästa rehabiliteringen, görs alltid en individuell bedömning utifrån en skattningsskala. Vid inskrivning genomförs en läkarundersökning samt psykologiska tester så att rehabiliteringen kan anpassas efter individuella behov på bästa möjliga sätt.

 

Metod

Alla våra rehabiliteringsmetoder är individuellt anpassade och utgår från Minnesotamodellens 12-stegprogram med tillägg av KBT (kognitiv beteendeterapi), Mediyoga, medveten närvaro. Vi lyfter även fram vikten av fysisk träning och näringslära.

 

Behandling

Rehabiliteringen pågår i 28 dagar och sker i en sluten grupp med max åtta klienter. Varje moment leds av våra specialister, som terapeuter, psykologer, läkare och andra särskilt utbildade inom olika rehabiliteringsområden.

 

Efterbehandling

Vi prioriterar en flexibilitet inför klientens specifika situation och en snabb återgång till arbete. Hos oss möter individen ett team med hög kompetens och lång erfarenhet. I slutfasen av rehabiliteringen läggs fokus på individens agerande vid hemkomst och en interaktiv efterbehandling skräddarsys utifrån individens behov.

 

Behandlingsmål

Vårt mål är att individen med sin nya kunskap ska se beroendets negativa konsekvenser, och med sin insikt och nya verktyg ska tänka, känna, agera och hantera sina problem i vardagliga situationer annorlunda.

 

Anhörigstöd

Vår erfarenhet visar att de anhöriga mår minst lika dåligt av att leva med någon som lider av ett beroende som att vara aktiv i ett beroende. Därför lägger vi, via vår kurator och våra samordnare, stor kraft vid att hjälpa anhöriga, närstående och arbetsgivare med behov av stöd och samtal.

 

För mer information besök vår webbplats www.thedrawingroom.se

  • 28 dagars rehabilitering
  • Skräddarsydd efterbehandling
  • Behandlingsmatchning
  • Etablerad socialt och yrkesmässigt
  • Internatboende
  • Max 8 boende
  • Män och kvinnor
  • Klientintegritet
  • Substans- och spelberoende

Kontakt

Direkt 011-540 70
Växel 020 - 20 20 75

Gamla Herrgården, 610 21 Norsholm

Personal

Föreståndare
Anna Karlsson
011-540 70

Fri rådgivning,
ring 020-20 20 75

Vill du bli uppringd?

Behandling Vuxen