Utsluss och stödboende för vuxna (Malmö)

Stöd för en ny vardag

Malmö utsluss är ett alternativ för dig som behöver hjälp med att komma igång med en fungerande vardag efter behandling, eller fortsätta din behandling i en öppnare form.

Det är även ett alternativ för dig som inte har ett eget boende eller har ett behov av att byta bostadsort. Vi stödjer klienterna i vardagen och att använda de verktyg de har med sig från behandlingen.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till personer över 18 år med missbruksproblematik som har gjort sin behandling på någon av våra enheter runt om i landet.

 

Bedömning

Bedömning och matchning görs i samråd med klient, remittent och enhet där klient befinner sig. Personal från Malmö utsluss träffar klienten för ett samtal inför framtiden där man går igenom olika typer av mål och hur placeringen ska läggas upp efter klienten individuella behov. Vi planerar för en trygg övergång och för den första tiden i utsluss.

 

Metod och behandling

Alla klienter får ett enskilt upplägg kring hur deras tid i Malmö utsluss ska se ut. Många av klienterna fortsätter sin behandling i öppenvård på  Malmö Rehabcenter där de har en behandlare och deltar i grupper varje förmiddag.

Ett annat upplägg kan vara praktik eller utbildning i kombination med samtal och träffar med personal på Malmö utsluss. Vår boendepedagog (utslusspedagog) arbetar tillsammans med klienten kring de behov som påverkar vardagen. Det kan handla om ekonomi, vardagssysslor, söka lägenhet, söka arbete eller nätverksarbete. Klienten kan nå personal dygnet runt vilket innebär en trygghet.

 

  • Män och kvinnor från 18 år
  • Individanpassad tidsplanering
  • Individanpassade sysselsättningsmål
  • Egen lägenhet

Kontakt

Direkt 040-43 49 40

Personal

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen