Utsluss Malmö

Stöd för en ny vardag

Malmö utsluss är ett alternativ för dem som behöver hjälp med att komma igång med en fungerande vardag efter behandling, eller fortsätta sin behandling i en öppnare form. Det är även ett alternativ för dem som inte har ett boende eller vill byta bostadsort om det finns svårigheter i den tidigare. Vi stödjer klienterna i vardagen och att använda de verktyg de har med sig från behandlingen.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till personer över 18 år med missbruksproblematik som har gjort sin behandling på någon av våra enheter runt om i landet.

 

Bedömning/Kartläggning

Bedömning om matchning görs av remittent i samråd med klient och enhet där klienten befinner sig. Personal från Malmö utsluss träffar klienten för ett samtal inför framtiden där man går igenom olika typer av mål, inställningar och, framför allt, varför placeringen anses som passande utifrån klientens perspektiv. Vi kartlägger individens behov och planerar för en trygg övergång och hur den första tiden i utsluss kommer att se ut.

 

Metod & Behandling

Alla klienter får ett enskilt upplägg kring hur deras tid i Malmö utsluss ska se ut. Många av klienterna fortsätter sin behandling i öppenvård på Malmö rehabcenter där de har en behandlare och deltar i grupper varje förmiddag. Ett annat upplägg kan vara praktik eller utbildning i kombination med samtal och träffar med personal på Malmö utsluss. Vår utslusspedagog arbetar tillsammans med klienten och eventuellt remittenten kring de behov klienten har som påverkar vardagen. Det kan handla om ekonomi, vardagssysslor, söka lägenhet, söka arbete eller nätverksarbete. Klienten kan nå personal dygnet runt vilket innebär en trygghet.

 

Anhörigstöd

Alla klienter på Nämndemansgårdens enheter har möjlighet att bjuda in sina anhöriga till någon form av anhörigstöd.

 

Metod

Alla klienter får ett enskilt upplägg kring hur deras tid i Malmö utsluss ska se ut. Vår utslusspedagog arbetar tillsammans med klienten och eventuellt remittenten kring de behov klienten har som påverkar vardagen. Det kan handla om ekonomi, vardagssysslor, söka lägenhet, söka arbete eller nätverksarbete.

 

Behandling

Många klienter fortsätter sin behandling i öppenvård på Malmö Rehabcenter där de har en behandlare och deltar i grupper varje förmiddag. Ett annat upplägg kan vara praktik eller utbildning i kombination med samtal och träffar med personal på Malmö utsluss. Klienten kan nå personal dygnet runt vilket innebär en trygghet.

  • Män och kvinnor från 18 år
  • Individanpassad tidsplanering
  • Individanpassade sysselsättningsmål
  • Egen lägenhet
  • Anhörigstöd

Kontakt

Växel 020-20 20 75

Fri rådgivning,
ring 020-20 20 75

Behandling Vuxen