Behovsanpassad behandling

Fri rådgivning kring våra tjänster: Ring 020-20 20 75

Behandling vuxen

Med gedigen erfarenhet, evidensbaserade metoder och multiprofessionella team erbjuder vi behandling av alkohol-, spel- eller drogrelaterad problematik i öppenvård och internatform runtom i Sverige.

  • 12-stegsprogrammets principer är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal och eget arbete under handledning.
  • Vi erbjuder vid behov också fördjupad behandling och stöd till utslussning.
  • Efter avslutad grundbehandling följer vanligtvis en årslång efterbehandling på någon av våra övriga enheter i Sverige.
  • Hela vårdkedjan under ett tak: för dig som går en högintensiv öppenvårds- eller internatbehandling ingår anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs.
  • Albus Alkoholstöd erbjuds som tilläggstjänst

Läs om våra behandlingsenheter

Läs om våra behandlingar

 

Insluss

På vår medicinavdelning i Blentarp erbjuder vi insluss för patienter som inte är redo att gå in i behandling.

Våra inslussplatser riktar sig primärt till patienter som är medicinskt avgiftade men fortfarande uppvisar eller känner abstinenssymtom eller ännu inte återhämtat sig kognitivt, detta för att säkerställa en gynnsam återhämtningsprocess samt öka förutsättningarna för patient att kunna tillgodogöra sig en behandling.

Vid inslussplacering ansvarar vår placeringskoordinator eller CM för en individuell planering i samråd med patient och remittent.

Läs om medicinavdelningen

 

Samsjuklighet

Nämndemansgården erbjuder professionell behandling av komplexa tillstånd och arbetar integrerat med personer som har både beroende och psykiatrisk problematik.

  • Vi utgår utifrån ett helhetsperspektiv och arbetar i team av psykiatriker, psykolog, sjuksköterska, socionom samt drog- och behandlingsterapeuter.
  • Genom samverkan med patient, anhöriga, socialtjänst, kriminalvård och andra aktörer kan vi skapa förutsättningar för hållbarhet i livssituationen.
  • Behandlingen utgår från ett relationellt förhållningssätt.
  • Vi erbjuder strukturerade individuella samtal, Mindfulness, Återfallsprevention, NADA, gruppsamtal, fysisk aktivitet samt psykologisk behandling.

Från behandling – till egen bostad och arbete

Vi kan erbjuda hela vårdkedjan – från grundläggande behandling till boende i egen lägenhet och studier eller arbete.

Läs om vår behandling och samsjuklighet

Behandlingshem för kvinnor – specialiserade på missbruk och beroende'

Vi erbjuder specialiserad behandling av kvinnor med missbruk och beroende. På våra olika enheter behandlar vi kvinnor med olika typer av beroenden. Ofta finns det även en social problematik i grunden och/eller inget fotfäste på arbetsmarknaden.

Våra behandlingshem på Rönneholm i Skåne

Anhörigstöd

Vi erbjuder ett omfattande anhörigstöd i form av olika kurser, program, enskilda samtal och familjesamtal.

Läs om Anhörigstöd och program

Vill du att vi kontaktar dig?