Behandlingshem för kvinnor – specialiserade på missbruk och beroende

På vackert belägna Rönneholms Slott (utanför Eslöv) erbjuder vi specialiserad behandling av kvinnor med missbruk och beroende. På våra olika enheter behandlar vi kvinnor med olika typer av beroenden. Ofta finns det även en social problematik i grunden och/eller inget fotfäste på arbetsmarknaden. 

Att bo på Rönneholm tillsammans med vår erfarna personal skapar den trygghet och tillit som behövs för att klienten ska kunna förändra sin livsstil. En av våra behandlingar riktar sig främst mot unga kvinnor och är unikt i sitt slag.

Våra olika uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men det går även bra att kontakta oss som privatperson, arbetsgivare eller anhörig.

Hela vårdkedjan inom beroendevård med 30 års erfarenhet

Genom ett nära samarbete mellan våra internat på Rönneholm (och övriga enheter i landet) har vi tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser. Vi kan erbjuda många olika tjänster som en del i en komplett grundbehandling.

 • Abstinensbehandling och avgiftning i Skåne
 • Bedömning
 • Utredning
 • Grundbehandling
 • Utsluss
 • Stödboende
 • Personstöd
 • Jour- och familjehem
 • Efterbehandling
 • Problematik som medberoende till vuxna barn
 • Familjesamtal

Så arbetar vi för den bästa rehabiliteringen

För att säkerställa klientens behov (och därmed den bästa rehabiliteringen) görs alltid en individuell bedömning. Vi vill gärna att klienten kommer hit på ett studiebesök och för en personlig intervju i kombination med psykologiska tester och beroendetester.

Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori. Mellanmänsklig anknytning och fysisk, psykologisk och social uppbyggnad är centrala delar av behandlingen för att nå ett kvalitativt liv. 

Förutom den dagliga strukturerade verksamheten är identifikation med andra personer i en liknande livssituation viktiga inslag i behandlingen och vi ger möjlighet att delta i självhjälpsgrupper.

Våra behandlingshem på Rönneholm

Kvinnobehandling

Vi vänder oss till kvinnor från hela Sverige i vuxen ålder. Kvinnor som ofta har en bredare social problematik i botten och som kanske befinner sig utanför arbetsmarknaden. Grundbehandlingen bygger på allt ifrån gruppsamtal och föreläsningar till individuella veckoscheman och olika temaveckor. Läs mer om behandlingshemmet.

Behandling för unga kvinnor

Inom kvinnobehandlingen finns ett program speciellt utformat för unga kvinnor från 17 upp till 20 år. Vi arbetar i mindre grupper för att skapa en trygg och personlig miljö. Behandlingen bygger på gruppsamtal och individuella samtal med behandlare. 

Läs mer om unga kvinnor-behandlingen.

Embla – samsjuklighet

Embla vänder sig till kvinnor med komplex samsjuklighet i åldern 20-54 år från hela landet. Här arbetar vi integrerat med personer som både har ett beroende och en psykiatrisk problematik. Läs om vår behandling av beroende med samsjuklighet.

Embla utsluss

Till Embla kan vi erbjuda utsluss som komplement i en grundbehandling. Utslussen är i form av delade lägenheter till enskilt boende i gamla fina bostadshus från 1800-talet. 

Möjlighet till utsluss i Malmö

Vår boendepedagog (utslusspedagog) arbetar tillsammans med klienten och remittenten kring de behov klienten har som påverkar vardagen. Det kan handla om ekonomi, vardagssysslor, söka lägenhet, söka arbete eller nätverksarbete. Klienten kan nå personal dygnet runt vilket innebär en trygghet. Många av klienterna fortsätter sin behandling i öppenvård på Malmö rehabcenter. Läs mer om enheten.

Kontakta oss

Rönneholm

Kvinnobehandlingen direkt 0413-54 42 22
Placeringskoordinator Tina Koivunen
stiina.koivunen@namndemansgarden.se

Embla

Direkt 0761-42 64 00
Platschef Hanna Norrby 0701-99 17 55
hanna.norrby@namndemansgarden.se

Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02
Växel 020-20 20 75
info@namndemansgarden.se

 

Arbetsgivaren och medarbetarens ansvar.

Läs mer om

Vår behandling och samsjuklighet
Behandling ungdom
Vår abstinensbehandling/avgiftning
För dig som vårdgivare
Internat Rönneholm kvinnobehandling
Internat Rönneholm unga kvinnor
Internat Embla
Utsluss Malmö

 

Fokusområden Kvinnobehandling Rönneholm

 • Individuella veckoscheman
 • Föreläsningar och gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Mindfulness
 • Temaveckor tex hälsa, affekter och känslor, beroende
 • Fokusveckor med inriktning på affekter, anknytning eller kriminalitet
 • Särskilda grupper för unga kvinnor
 • Samtalsterapi för unga kvinnor
 • Fysisk aktivitet och möjlighet till yoga
 • Naturskön omgivning
 • Öronakupunktur (NADA)
 • Möjlighet till samtal med psykolog och utredningar
 • ”Mammarollen” och föräldraskap
 • Gravida klienter kan tas emot

 

Fokusområden Embla – samsjuklighet

 • Kognitiv beteendeterapi/DBT
 • Samtal med psykolog och utredningar
 • Individuella veckoscheman
 • Strukturerade individuella samtal
 • Mindfulness
 • Återfallsprevention
 • Öronakupuntktur NADA
 • Gruppsamtal
 • Fysisk aktivitet
 • Psykologisk behandling
 • Trauma baserad missbruksbehandling
 • Prolonged exposure (traumabehandling)