Embla Center har nu förstärkt sitt team.

Psykolog Tommy Flärd har lång och gedigen erfarenhet av utredning och behandling av samsjukliga patienter. Martina Malmström som sedan tidigare är övergripande chef för Nämndemansgårdens verksamheter i Blentarp och Rönneholm kvinnobehandling är nu också en del av Emblas team vilket underlättar tillgången till övriga resurser som finns inom Nämndemansgården såsom abstinensbehandling, anhörigbehandling samt efterbehandling på flera orter i landet.

På Embla erbjuds alla patienter en psykologutredning som påbörjas efter individuell bedömning. Man utreder personlighet, missbruk, kognitiva funktioner samt psykiatriska besvär. Syftet är att tillsammans med klienten upptäcka starka och svaga sidor för att på bästa sätt kunna anpassa behandlingen efter klientens förutsättningar. Utredningen är också till hjälp för att planera vilket stöd patienten behöver efter behandlingen. Varje patient har två kontaktpersoner och vi arbetar i team. Utöver kontaktpersonerna består teamet av psykolog, psykiatriker, socionom och sjuksköterska.

Behandlingen är baserad på 12-stegsprogrammets värdegrund och kognitiv beteendeterapi och vilar på en vetenskaplig grund. Vi arbetar med individuella veckoschema och erbjuder strukturerade individuella samtal, Mindfulness, Återfallsprevention, NADA, gruppsamtal, fysisk aktivitet samt psykologisk behandling.

Publicerat

11:30 26 november 2015

Källa

Embla Center
www.emblacenter.se

Nyheter