Kvalitetspolicy

Nämndemansgården arbetar med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel i samhället, i arbetslivet och hos enskilda individer. Vår övertygelse är att alla människor med hjälp av rådgivning, utbildning eller behandling kan få hjälp att hitta lösningar på beroenderelaterade problem.

Nämndemansgården är Sveriges ledande företag inom beroende. Vi ska vara erkända som marknadsledande i kraft av den expertis vi besitter, de kvalitativa tjänster vi erbjuder och de resultat vi skapar. Vi vill bidra till att människor får ett bättre liv –  i frihet från beroende.

Vår verksamhet ska hela tiden utvecklas och våra arbetssätt och metoder ska vara uppdaterade och hålla hög kvalitet. Våra medarbetare behöver vara kompetenta och engagerade i förbättringsarbetet. Genom att löpande utvärdera våra insatser och följa forskningen på området ska vi säkerställa goda resultat.

Vi ska vara lyhörda för våra kunders och klienters behov och förväntningar samt utvecklas utifrån dessa, från första kontakt till fullgjort uppdrag. Vi ska vara tydliga i vår kommunikation och hålla vad vi lovar samt ständigt utveckla vårt kvalitetssystem.

Det är ledningens ansvar att stödja, samordna och följa upp kvalitetsarbetet och skapa förutsättningar att uppfylla kraven.