Läkemedelsberoende och behandling

Läkemedel mot till exempel smärta, ångest eller depression är en viktig resurs och en hjälp för många att kunna funna fungera i vardagen. Risken är att användandet övergår till att bli ett beroende som är destruktivt. Problemet med läkemedel är att beroendet långsamt smyger sig på. 

Användandet ger sällan en stark effekt utan bidrar mer till att undvika fysisk eller psykisk smärta. Eftersom drogen är legal och det oftast är läkare som står för utskrivningen förlängs ofta lidandet innan man förstår att hjälp behövs. Eftersom läkemedelsberoende innebär att beroendet är kopplat till något som man behöver, till exempel smärtlindring, är tillfrisknandeprocessen lång.

För dig som går en internat-, högintensiv- eller lågintensiv behandling ingår anhörigstöd i form av en anhörigkurs.

Hur ser en behandling ut?

Behandlingen för läkemedelsberoende behöver alltid vara individuellt anpassad. Klienten behöver att hitta nya sätt att hantera det medicinerna hjälpt till med. Många behöver även hjälp med att hitta tillbaka till ett vanligt liv när läkemedlen och drogerna har tagit över livet totalt.

Behandlingshem för läkemedelsberoende

Att göra behandling på ett internat innebär att du kan fokusera helt på din förändringsprocess under en längre tid. När det gäller läkemedelsberoende är ofta tiden på behandlingshem längre då både psykisk och fysisk abstinens kan dröja kvar länge. Men den exakta tiden planeras med varje enskild klient eftersom det är viktigt att tiden på internat blir anpassad efter personliga behov.

Hur ser grundbehandling ut?

 •   Abstinensbehandling innan påbörjad grundbehandling.
 •   Den exakta tiden planeras med varje enskild klient.
 •   Internatform avser att klienten bor på en enhet under hela sin behandling.
 •   Tillfälle att byta miljö och komma hemifrån och därmed skapa nya rutiner.

Öppenbehandling

En öppenbehandling på hemorten möjliggör att upprätthålla både yrkes- och privatlivet. De utmaningar som kommer med en behandling blir en integrerad del av en öppenbehandling. Det som man lär sig under dagen går att praktisera under kväll och helg. Vi erbjuder öppenbehandling på ett 15-tal orter i Sverige och startar nya program kontinuerligt.

Öppenbehandling finns i 2 olika format

Lågintensiv – Gruppbehandling en gång i veckan, eftermiddag eller kvällstid, och riktar sig främst mot riskbruk.

Högintensiv – Gruppbehandling under vardagar med strukturerat schema som föreläsningar, individuella uppgifter, introduktion i 12-stegs gemenskaper etc. Efter avslutad behandling följer en efterbehandling om 11 månader

Enskild behandling och samtal

Ibland är det nödvändigt att göra sin behandling enskilt. Det kan handla om att gruppformen är för problematisk, ett större behov av anonymitet eller att man vill känna sig fram kring sin problematik tillsammans med en terapeut. Behandlingsformen ger en nära kontakt där det ofta kommer upp mycket som ligger i beroendeproblematikens närområde.

 

Vad kännetecknar beroendet?

 • Isolerad och inåtvänd
 • Förlorat intresse för tidigare favoritaktiviteter
 • Beteendemönster förändras
 • Humörsvängningar
 • Förändrat sömnmönster och rutiner
 • Röda och glansiga ögon
 • Rinnande och snörvlande näsa

Läs mer om