Läkemedelsberoende

Läkemedelsberoendet smyger sig långsamt på

Läkemedel mot smärta eller psykiskt lidande i form av till exempel ångest eller depression är en viktig resurs och en hjälp för många att kunna funna fungera. Risken är att användandet av läkemedel övergår till att bli ett beroende som är destruktivt. Problemet med läkemedelsberoende är att det långsamt smyger sig på. Användandet ger sällan en stark effekt utan bidrar mer till att undvika fysisk eller psykisk smärta. Eftersom drogen är legal och det oftast är läkare som står för utskrivningen förlängs ofta lidandet innan man förstår att hjälp behövs. Eftersom läkemedelsberoende innebär att beroendet är kopplat till något som man behöver är tillfrisknandeprocessen lång.

 

Hur ser en behandling ut?

Behandlingen för läkemedelsberoende behöver alltid vara individuellt anpassad. Nya sätt att hantera det medicinerna skulle hjälpt till med behöver hittas. Det enda vi vet är att det som från början var en medicin har blivit en drog som tagit över livet totalt. Man behöver hjälp att återta livet igen. Läs om hur vår behandling och läkemedelsberoende.

Tillbaka till Om beroende

Läs om vår behandling och läkemedelsberoende

 

Vad kännetecknar beroendet?

  • Isolerad och inåtvänd
  • Förlorat intresse för tidigare favoritaktiviteter
  • Beteendemönster förändras
  • Humörsvängningar
  • Förändrat sömnmönster och rutiner
  • Röda och glansiga ögon
  • Rinnande och snörvlande näsa