Mobila lösningar hjälper patienter hålla sig nyktra

Med hjälp av en mobilapp och en trådlös alkomätare ges nu hopp till människor med beroende som behöver hålla sig nyktra. Den nya tekniken kommer att testas och utvärderas på patienter från Nämndemansgården och Akademiska sjukhuset.

-Projektet är ett viktigt steg i Nämndemansgårdens utveckling inom mHälsa (mobil hälsa), säger Maria Martinsson, VD på Nämndemansgården. Vi har tillsammans med Kontigo Care, som utvecklat tekniken, samt Akademiska sjukhuset arbetat i cirka ett år och tekniken är nu redo att testas på ett hundratal av våra patienter i ett gemensamt forskningsprojekt.

Den nya tekniken ger användaren och behörig personal möjlighet att hjälpas åt för att nykterheten ska bibehållas. Ett antal gånger per dag uppmanas användaren att genomföra ett nykterhetstest via den trådlösa alkomätaren samtidigt som mobilkameran tar ett foto. Informationen blir tillgänglig för behandlade personal, exempelvis inom efterbehandlingen, det skapar möjlighet att sätta in extra resurser tidigt om det behövs.

-För oss är det viktigt att den enskilde individen tar ett eget ansvar för sitt fortsatta tillfrisknande och därför kommer det självklart finnas en frivillighet i om man vill ha detta extra stöd eller ej, säger Maria. På sikt ser man fler möjligheter med olika typer av lösningar inom m-hälsa och faller detta test väl ut, så kan Maria tänka sig att fler patienter får tillgång till liknande teknik.

-Liksom inom den övriga hälso- och sjukvården behöver vi inom beroendevården ta tillvara de möjligheter som den snabba utvecklingen inom eHälsa medför. Alla insatser som kan hjälpa våra patienter att nå sina behandlingsmål innebär både en mänsklig och samhällsekonomisk vinst. Samtidigt är det oerhört viktigt för oss att nya lösningar utvecklas och utvärderas i ett vetenskapligt sammanhang vilket denna studie är ett exempel på, avslutar Maria. Projektet delfinansieras av Vinnova inom ramen för satsningen ”Innovationer för framtidens hälsa”.

Publicerat

11:32 5 oktober 2015

Nyheter