Nämndemansgården Stockholm Rehabcenter bjuder in till arbetsgivarinformation

Agenda:

  • Vad är alkohol- och drogberoende?
    -Definition, symptom och process
  • Hur ser Nämndemansgårdens behandling ut?
    – Innehåll, syfte, upplägg och vikten av efterbehandling
  • Tillbaka till arbetet
    – Kontrakt, provtagning och återfall
  • Kort presentation av Nämndemansgården Sverige AB

Syftet med denna information är att du som arbetsgivare ska få mer kunskap om beroendesjukdomen och hur du som arbetsgivare kan hantera och hjälpa en medarbetare med alkohol- eller drogberoende. Vi hoppas kunna öka din förståelse för hur beroendet påverkar medarbetaren, både när han eller hon är aktiv i sitt beroende eller i tillfrisknande. Vi vill även berätta hur du och övriga kollegor bör agera vid bemötandet av en kollega som kommer tillbaka till arbete efter behandling.

Välkommen!

Plats: Nämndemansgården Rehabcenter Stockholm, Luntmakargatan 94, portkod 2328

Datum under året:
27 januari
10 mars
28 april
9 juni

Tid: Klockan 14.00 -15.30

Anmälan sker till Malin Österman via malin.osterman@namnmdemansgarden.se eller 08-33 15 10.

Publicerat

11:18 27 januari 2017

Nyheter