Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Flera aktörer har gått samman för att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB och arbetet är i full gång sedan september 2015. Vården och omsorgen inom HVB står inför stora utmaningar på kort och lång sikt. Mycket sker i omvärlden som direkt eller indirekt påverkar HVB-verksamhet och genom en svensk standard kan vi skapa tydlighet och förbättra kvaliteten i vården och omsorgen för brukarna, leverantörerna av tjänster samt för beställarna.

Som en del i SIS, Swedish Standards Institutes, satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska välfärdstjänster, den så kallade Trygghetskedjan, arbetar man med en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB. Målet är en operativ basstandard som kan användas för alla HVB, oavsett verksamhetsinriktning och driftform.

– Standarden blir ett viktigt verktyg för att lyfta kvalitetsfrågorna, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård, tillika ordförande för SIS kommitté TK 597 Kvalitetssäkring av HVB.

I den tekniska kommittén deltar i dag ett tjugotal organisationer. Bland dessa finns beställarorganisationer, privata och kommunala utförare, branschorganisationer, myndigheter, brukarorganisationer och fackförbund. SKL Kommentus Inköpscentral deltar i standardiseringsarbetet och bidrar med mycket viktig kunskap. Även enskilda kommuner kan engagera sig, som exempelvis Sala kommun valt att göra. Den breda representationen i kommittéarbetet och att arbetet utförs enligt konsensusmodellen ger en användbar och i alla läger förankrad standard. Kommittén är öppen för alla juridiska personer som vill engagera sig.

Standarden är tänkt att användas för att

  • Ställa krav på de utförare som utför tjänster
  • Förtydliga ansvarsförhållanden
  • Användas som beställningsunderlag
  • Styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna
  • Följa upp och analysera verksamheterna
  • Ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete

I kommittén ingår i dagsläget följande aktörer:
AB Vårljus, Solna
Akademikerförbundet SSR, Stockholm
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Attendo Individ & Familj Resurs AB, VÄCKELSÅNG
Brandskyddsföreningen Service AB, STOCKHOLM
Fackförbundet Vision
Frösunda Omsorg AB
Handikappförbunden
Humana Individ och Familj
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Nytida Vardaga
Nämndemansgården i Sverige AB
Pawima AB
Platea AB
Sala Kommun
SKL Kommentus Inköpscentral AB
Svenska Vård
Sveriges Kommuner och Landsting

Nyheter