Program för anhöriga, medberoende och Vuxna barn

Att vara anhörig kan lätt leda till att man utvecklar beteenden som ingår i det man ofta kallar medberoende. Att förtvivlat försöker hjälpa någon som inte förmår att hjälpa sig själv är frustrerande och det är lätt att börja kontrollera då hjälpen inte når fram. Du kommer alltid att vara anhörig men behöver inte vara medberoende för alltid.

Anhörig och medberoende – kurser och program

När en närstående drabbas av beroende, psykisk ohälsa eller annan sjukdom så påverkas du som anhörig. Anhörigproblematik är en komplex situation som obehandlat ofta leder till negativa konsekvenser i livet. Därför är det viktigt att ta hjälp och förändra situationen.

Vi vet att träffa andra anhöriga och professionella terapeuter för att dela sina upplevelser hjälper många.

Anhörigvecka

Vår anhörigvecka leds av våra terapeuter med spetskompetens i anhörigproblematik där du tillsammans med andra anhöriga gemensamt delar era erfarenheter, styrkor och hopp med varandra och som präglas av stor igenkänning och ömsesidigt lärande.

Programmet innehåller:

 • Evidensbaserad gruppterapi
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Föreläsningar och aktiviteter
 • Grupparbeten
 • Individuella uppgifter utifrån behov
 • Stöd av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter i din bearbetningsprocess
 • Vägledning till fortsatt terapi och introduktion till självhjälpsgrupper

Målsättningen med veckan är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik.

Följande ingår:

 • Eget rum med toalett och dusch
 • Kost och logi
 • Kursen pågår från måndag till fredag

Digital anhörigkurs

Vår digitala anhörigkurs är ett kortfattat program för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och digitala träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

Programmet innehåller:

 • Tre digitala föreläsningar
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik.

Följande ingår:

 • Tillgång till föreläsningar och material
 • Fyra digitala träffar fördelat över två veckor

Anhörigkurs i Stockholm

Vår anhörigkurs i Stockholm är ett kortfattat program där vi träffas för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

Programmet innehåller:

 • Tre föreläsningar
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik samt hur en frigörelseprocess kan se ut.

Följande ingår:

 • Tillgång till föreläsningar och material
 • Tre träffar fördelat över tre eftermiddagar

Vuxna barn-program

Med en uppväxt präglat av beroende eller annan dysfunktionalitet utvecklas ofta till olika strategier för att klara av vardagen och relationer. Med rätt hjälp och stöd kan du ändra dessa beteendemönster. I en trygg miljö jobbar du tillsammans med en behandlare och andra deltagare kring vuxna barn problematiken.

 • Processinriktad och evidensbaserad terapi
 • Föreläsningar och individuellt anpassade uppgifter utifrån egen problematik
 • Med andra deltagare (grupp om max 8 personer) delar ni era egna erfarenheter och diskuterar strategier och lösningar
 • Tillsammans ser vi över destruktiva relationer, vägledning för att identifiera problematiska och destruktiva relationer samt beteendemönster
 • Stöd vid bearbetning av trauma och sorg
 • Stöd av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter i din bearbetningsprocess
 • Vägledning till fortsatt terapi och introduktion till självhjälpsgrupper

Målsättningen med veckan är att på ett tryggt sätt hitta strategier för att kunna hantera känslor och rädslor.

Följande ingår:

 • Eget rum med toalett och dusch
 • Kost och logi
 • Programmet pågår från måndag till fredag
 • Återträff efter 6 veckor för en summering över tiden efter programmet och era framsteg

Varför ska du be om hjälp?

Många känner att det är personen med en beroendeproblematik som är problemet. Problematiken är att det inte bara löser sig själv och speciellt om personen inte vill ta emot hjälp som en beroendebehandling. Därför är en del av lösningen att du själv ber om hjälp. Investera i dig själv!

Vi erbjuder olika former av stöd och kurser:

 • Digital kurs
 • Anhörigkurs på något av våra rehabcenter
 • Enskilda samtal
 • Familjesamtal
 • Anhörigvecka
 • Vuxna barn-program

Kontakta oss för mer information om priser och kursdatum020-20 20 75 eller familjen@namndemansgarden.se.

Schema 2021 och anmälan till Anhörigcenter Skåne

Här anmäler du dig till kursen eller programmet du önskar att delta i!

Lediga datum för Anhörigveckor och Vuxna barn-program:

Vuxna Barn 2021
V.33 med återträff 27/9
V.41 med återträff 22/11 (fullbokad)
V.48 med återträff 10/1–22

Anhörigvecka 2021
V.37
V.45