Samsjuklighet och psykisk hälsa

Vad är hönan eller ägget?

Mer än hälften av alla med en beroendeproblematik har även en parallell problematik i form av depression, ångest eller annan form av psykisk ohälsa. Samsjuklighet är det begrepp som används när något av dessa problem har diagnosticerats tillsammans med ett beroende. Det är lätt att ställa frågan vad som är hönan eller ägget. Dricker eller drogar man på grund av att man har en psykisk problematik eller mår man dåligt på grund av drickandet? Det är inte sällan så att alkohol eller droger fungerar som självmedicinering. Annars kan alkohol fungera som flyktmedel från tankar och känslor och katalysator för en nedåtgående spiral i allt sämre psykisk hälsa. Samtidigt är det ofta så att drickande och drogande leder till ångest eller andra typer av psykisk ohälsa. Det enda vi vet är att dessa tillstånd hänger ihop.

 

Parallell behandling

Beroende och andra psykiska diagnoser har en tendens att förvärras i varandras sällskap. Det är därför viktigt att försöka förstå dessa aspekter i behandling. Ett arbete med att minska ett alkohol- eller drogproblem måste gå sida vid sida med ett arbete att minska problem som uppstår av en psykisk diagnos. Bägge dessa problem behöver jobbas med samtidigt om en behandling ska vara effektiv.

 

Behandling med högsta kompetens

Nämndemansgården har lång erfarenhet och högsta kompetens då samsjuklighet är en sådan vanlig del hos beroende. På vår verksamhet Embla Center för kvinnor med samsjuklighet har vi en framgångsrik behandling som baserar sig på ett relationellt synsätt i kombination med metoder som har stark evidens.

Tillbaka till Om beroende

Behandling på Embla Center

En liten verksamhet för kvinnor på skånska landsbygden och där behandlingen baseras på:

 • 12-stegsprogrammets värdegrund
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykologisk behandling
 • Individuella veckoschema
 • Strukturerade individuella samtal
 • Mindfulness
 • Återfallsprevention
 • NADA
 • Gruppsamtal
 • Fysisk aktivitet
 • Psykologisk behandling

Läs om Embla Center

Läs mer om Samsjuklighet och behandling