Anhörig, medberoende och vuxna barn

Många symtom av att leva nära någon med ett beroende uppstår hos alla anhöriga men alla är inte medberoende – här nedan förklarar vi skillnaden. Våra olika anhörigprogram vänder sig till både anhöriga och medberoende.

Anhörig

En anhörig är en familjemedlem eller nära släkting, i detta sammanhang kan det även vara en nära vän, arbetskamrat eller chef. Som anhörig är man påverkad av yttre omständigheter som uppstår kring den beroende. Efter en tid kan man bli indragen i ett destruktivt system där beroendet tar över relationen och man utvecklar beteenden, självtvivel och svårigheter med gränsdragningar. Dessa kan ganska enkelt förstås och förändras genom ett anhörigstöd.

Medberoende

Medberoende är den som påverkats av en annan persons beroende och som är helt upptagen av att kontrollera och hantera den beroende. Beteendet sitter ofta lite djupare och kan kopplas till personens egen historia. Det är inte ovanligt att man upprepat hamnar i relationer till människor med en destruktiv livsstil. Medberoende går att komma till rätta med, ett bra första steg är Anhörigkurs/-vecka där behov kan utforskas i en trygg miljö.

Vuxna barn

Förkortning av vuxna barn till alkoholister. Idag vet vi att barn som växer upp under dysfunktionella förhållanden som präglats av alkohol eller psykisk ohälsa utvecklar olika överlevnadsstrategier. De som inte möts och blir sedda som barn tar med sig sina osäkra beteenden upp i vuxen ålder och det skapar problem. Starka rädslor för att bli lämnad eller rädslor för nära och intima relationer är mycket vanligt.

Tillbaka till Anhörigstöd & medberoende

Självhjälpsgrupper

Anhörig

Al-anon Sverige

 

Medberoende

Coanon Sverige

 

Vuxna barn – Bra länkar att besöka

ACA Sverige